Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2017-03-23 14:45:08 Sesja XXIV - 29.03.2017 / Projekt 17 w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt Michał Nieścioruk Publikacja artykułu
2017-03-23 14:43:19 Sesja XXIV - 29.03.2017 / Projekt 16 w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa na własność Gminy Cedynia nieruchomości, położonej w obrębie 1 miasta Cedynia gmina Cedynia. Michał Nieścioruk Publikacja artykułu
2017-03-23 14:42:33 Sesja XXIV - 29.03.2017 / Projekt 15 w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów Michał Nieścioruk Publikacja artykułu
2017-03-23 14:41:55 Sesja XXIV - 29.03.2017 / Projekt 14 w sprawie określenia kryteriów naboru do klasy pierwszej szkoły podstawowej na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów. Michał Nieścioruk Publikacja artykułu
2017-03-23 14:41:18 Sesja XXIV - 29.03.2017 / Projekt 13 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. Michał Nieścioruk Publikacja artykułu
2017-03-23 14:40:48 Sesja XXIV - 29.03.2017 / Projekt 12 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na realizację zadań inwestycyjnych Michał Nieścioruk Publikacja artykułu
2017-03-23 14:40:07 Sesja XXIV - 29.03.2017 / Projekt 11 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cedynia na lata 2017-2027 Michał Nieścioruk Publikacja artykułu
2017-03-23 14:39:12 Sesja XXIV - 29.03.2017 / Projekt 10 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Cedynia na rok 2017 Michał Nieścioruk Publikacja artykułu
2017-03-23 14:38:38 Sesja XXIV - 29.03.2017 / Projekt 09 w sprawie określenia pomocy finansowej dla Powiatu Gryfińskiego Michał Nieścioruk Publikacja artykułu
2017-03-23 14:38:07 Sesja XXIV - 29.03.2017 / Projekt 08 w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Andrzeja Boboli w Krajniku Górnym. Michał Nieścioruk Publikacja artykułu