Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-11-15 12:17:55 Sesja XXXIX / UCHWAŁA Nr XXXIX/417/2018 RADY MIEJSKIEJ W CEDYNI z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cedynia na lata 2018-2031 Michał Nieścioruk Publikacja artykułu
2018-11-15 12:14:39 Sesja XXXIX / UCHWAŁA NR XXXIX/415/2018 RADY MIEJSKIEJ W CEDYNI z dnia 14 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę o emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu Michał Nieścioruk Publikacja artykułu
2018-11-15 12:13:32 Sesja XXXIX / UCHWAŁA Nr XXXIX/414/2018 RADY MIEJSKIEJ W CEDYNI z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Mieszkowice Michał Nieścioruk Publikacja artykułu
2018-11-15 12:07:03 Sesja XXXVIII / UCHWAŁA NR XXXVIII/413/2018 RADY MIEJSKIEJ W CEDYNI z dnia 19 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na zadania usuwania wyrobów zawierających azbest Michał Nieścioruk Publikacja artykułu
2018-11-15 12:06:24 Sesja XXXVIII / UCHWAŁA NR XXXVIII/412/218 RADY MIEJSKIEJ W CEDYNI z dnia 19 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zakupu i montażu przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych bezodpływowych zbiorników na ścieki bytowo-socjalne na terenie Gminy Cedynia Michał Nieścioruk Publikacja artykułu
2018-11-15 12:05:47 Sesja XXXVIII / UCHWAŁA NR XXXVIII/411/2018 RADY MIEJSKIEJ W CEDYNI z dnia 19 października 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Cedynia Michał Nieścioruk Publikacja artykułu
2018-11-15 12:05:10 Sesja XXXVIII / UCHWAŁA NR XXXVIII/410/2018 RADY MIEJSKIEJ W CEDYNI z dnia 19 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Muzeum Regionalne w Cedyni Michał Nieścioruk Publikacja artykułu
2018-11-15 12:04:31 Sesja XXXVIII / UCHWAŁA NR XXXVIII/409/2018 RADY MIEJSKIEJ W CEDYNI z dnia 19 października 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Cedynia Michał Nieścioruk Publikacja artykułu
2018-11-15 12:03:33 Sesja XXXVIII / UCHWAŁA NR XXXVIII/408/2018 RADY MIEJSKIEJ W CEDYNI z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Cedynia na rok 2018 Michał Nieścioruk Publikacja artykułu
2018-11-13 15:26:15 Ogłoszenia / WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY (Część działki 350 obręb 3 miasta Cedynia; Część działki nr 163 obręb 2 miasta Cedynia; Część działki nr 410 obręb Piasek; Część działki nr 410 obręb Piasek) Michał Nieścioruk Publikacja artykułu