Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2017-10-20 08:33:27 Sesja XXIX - 25.10.2017 / Projekt w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Cedynia na udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Zachodniopomorskiego w roku 2018 Michał Nieścioruk Publikacja artykułu
2017-10-20 08:31:55 Sesja XXIX - 25.10.2017 / Projekt: zmieniająca uchwałę Nr XXXII/314/06 z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych Michał Nieścioruk Publikacja artykułu
2017-10-20 08:30:20 Sesja XXIX - 25.10.2017 / Projekt: zmieniająca numer uchwały z dnia 6 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu i budżecie Gminy Cedynia na rok 2017 Michał Nieścioruk Publikacja artykułu
2017-10-19 14:13:19 2017 / Centralny Rejestr Umów i Zleceń 2017 (PDF) Michał Nieścioruk Edycja artykułu
2017-10-19 13:17:24 Ogłoszenia / WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY (Część działki nr 123/2 obręb 2, miasta Cedynia) Michał Nieścioruk Publikacja artykułu
2017-10-19 13:16:27 2017 / ZARZĄDZENIE Nr 122/2017 BURMISTRZA CEDYNI z dnia 19 października 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Michał Nieścioruk Publikacja artykułu
2017-10-19 13:14:38 2017 / ZARZĄDZENIE NR 116/2017 BURMISTRZA CEDYNI z dnia 29 września 2017r. W sprawie zmiany szczegółowego harmonogramu wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Cedyni na rok 2017 Michał Nieścioruk Publikacja artykułu
2017-10-19 13:12:17 2017 / ZARZĄDZENIE Nr 118/2017 BURMISTRZA CEDYNI z dnia 6 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Cedynia na 2017 rok oraz przekazania podległym jednostkom informacji o zmianach w planie dochodów i wydatków tych jednostek Michał Nieścioruk Publikacja artykułu
2017-10-19 12:58:56 Sesja XXIX - 25.10.2017 / Projekt w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Michał Nieścioruk Publikacja artykułu
2017-10-19 12:50:24 Sesja XXIX - 25.10.2017 / Projekt w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cedynia na lata 2017-2027 Michał Nieścioruk Publikacja artykułu