Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-07-18 14:47:05 Ogłoszenia, wykazy / WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY (działka nr 104 obręb 2 gmina Cedynia) Michał Nieścioruk Publikacja artykułu
2018-07-18 14:46:19 Ogłoszenia, wykazy / WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY (działka nr 104 obręb 2 gmina Cedynia) Michał Nieścioruk Publikacja artykułu
2018-07-18 14:45:26 2018 / ZARZĄDZENIE Nr 106/2018 BURMISTRZA CEDYNI z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, położonej w obrębie 2 miasta Cedynia, przeznaczonej do sprzedaży w drodze nieograniczonego przetargu ustnego Michał Nieścioruk Publikacja artykułu
2018-07-18 14:43:51 2018 / ZARZĄDZENIE Nr 105/2018 BURMISTRZA CEDYNI z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, położonej w obrębie 2 miasta Cedynia, przeznaczonej do sprzedaży w drodze nieograniczonego przetargu ustnego Michał Nieścioruk Publikacja artykułu
2018-07-18 14:36:30 2018 / ZARZĄDZENIE Nr 104/2018 BURMISTRZA CEDYNI z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości gruntowej nr 62 położonej w obrębie Osinów Dolny gmina Cedynia, stanowiącej własność gminy Cedynia Michał Nieścioruk Publikacja artykułu
2018-07-18 08:04:19 2018 / ZARZĄDZENIE NR 103/2018 BURMISTRZA CEDYNI z dnia 17 lipca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na stanowisko urzędnicze – młodszy referent w Referacie Planowania, Inwestycji i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Cedyni i powołania Komisji Rekrutacyjnej Michał Nieścioruk Publikacja artykułu
2018-07-17 10:43:22 Ogłoszenia, wykazy / BURMISTRZ CEDYNI ogłasza, nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż następującej nieruchomości (działka nr 38/12 o pow. 0,2322 ha, niezabudowana, obręb Bielinek, gmina Cedynia) Michał Nieścioruk Publikacja artykułu
2018-07-13 14:21:08 2018 / Uchwała CCLXX.512.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 6 lipca 2018 r. Michał Nieścioruk Publikacja artykułu
2018-07-13 14:19:09 Obwieszczenia o wszczętych postepowaniach / Przebudowie linii napowietrznych 15 kV nr 29 i 175 - materiał dowodowy Michał Nieścioruk Publikacja artykułu
2018-07-12 13:48:43 Ogłoszenia / WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY Michał Nieścioruk Publikacja artykułu