Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2017-08-16 14:31:03 2017 / Zarządzenie Nr 73 /2017 Burmistrza Cedyni z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Cedynia na lata 2017-2023 Michał Nieścioruk Edycja artykułu
2017-08-16 14:29:40 Ogłoszenia / Zarządzenie Nr 73 /2017 Burmistrza Cedyni z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Cedynia na lata 2017-2023 Michał Nieścioruk Publikacja artykułu
2017-08-16 10:16:16 2017 / ZARZĄDZENIE NR 91/2017 BURMISTRZA CEDYNI z dnia 10 sierpnia 2017 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla przeprowadzenia postępowania nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Michał Nieścioruk Publikacja artykułu
2017-08-11 13:15:44 Udzielenie kredytu długoterminowego / Ogłoszenie Michał Nieścioruk Edycja artykułu
2017-08-11 13:14:29 Udzielenie kredytu długoterminowego / Powiadomienie o zmianach ogłoszenia Michał Nieścioruk Publikacja artykułu
2017-08-11 10:17:44 Ogłoszenia / WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY Michał Nieścioruk Publikacja artykułu
2017-08-11 10:15:53 2017 / ZARZĄDZENIE Nr 92/2017 BURMISTRZA CEDYNI z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Michał Nieścioruk Publikacja artykułu
2017-08-11 09:38:33 Plany zagospodarowania przestrzennego / UCHWAŁA NR XIX/183/2016 RADY MIEJSKIEJ W CEDYNI z dnia 3 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cedynia Michał Nieścioruk Publikacja artykułu
2017-08-11 09:35:47 Ogłoszenia / Burmistrz Cedyni ogłasza pierwszy pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości zabudowanej, oznaczonej nr dz. 38/1 o pow. 2880 m2, położonej w obrębie 3 miasta Cedynia na place budowy podczas realizacji inwestycji a następnie prowadzenie działalności usługowej związanej z obsługą ruchu turystycznego Michał Nieścioruk Edycja artykułu
2017-08-11 09:31:37 Ogłoszenia / Burmistrz Cedyni ogłasza pierwszy pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości zabudowanej, oznaczonej nr dz. 38/1 o pow. 2880 m2, położonej w obrębie 3 miasta Cedynia na place budowy podczas realizacji inwestycji a następnie prowadzenie działalności usługowej związanej z obsługą ruchu turystycznego Michał Nieścioruk Publikacja artykułu