Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-09-18 14:05:34 Wybór agenta emisji obligacji / Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Michał Nieścioruk Publikacja artykułu
2018-09-17 15:19:52 2018 / 04/2018 Michał Nieścioruk Publikacja artykułu
2018-09-14 07:54:23 Wybory Samorządowe 2018 / INFORMACJE O SKŁADZIE OSOBOWYM , SIEDZIBIE I CZASIE PRACY GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W CEDYNI Michał Nieścioruk Edycja artykułu
2018-09-13 17:27:31 Wybory Samorządowe 2018 / INFORMACJE O SKŁADZIE OSOBOWYM , SIEDZIBIE I CZASIE PRACY GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W CEDYNI Michał Nieścioruk Publikacja artykułu
2018-09-13 14:20:27 Wybory Samorządowe 2018 / Informacja O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast Michał Nieścioruk Publikacja artykułu
2018-09-13 14:19:53 Wybory Samorządowe 2018 / Informacja O UPŁYWIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH Z UPRAWNIENIAMI WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Michał Nieścioruk Publikacja artykułu
2018-09-13 10:18:06 Wybory Samorządowe 2018 / POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 11 września 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Cedyni Michał Nieścioruk Publikacja artykułu
2018-09-13 08:57:56 Obwieszczenia / Zmiana sposobu użytkowania z dróg gminnych wewnętrznych na drogi leśne (grunt związany z gospodarką leśną) Michał Nieścioruk Publikacja artykułu