Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
WYBORY DO RADY MIEJSKIEJ W GMINIE DO 20 TYS. MIESZKAŃCÓW - PROTOKÓŁ Z WYBORÓW

2018-10-24 09:02:53
UCHWAŁA NR XXXII/335/2018 RADY MIEJSKIEJ W CEDYNI z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Cedynia na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

2018-08-20 11:57:29
UCHWAŁA NR XXXII/334/2018 RADY MIEJSKIEJ W CEDYNI z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Cedynia na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

2018-08-20 11:56:15
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

2018-08-20 12:01:30
ROZKŁADY JAZDY NA WYBORY SAMORZADOWE 2018

2018-10-17 18:03:59
PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW BURMISTRZA GMINY CEDYNIA - PROTOKÓŁ Z WYBORÓW

2018-10-24 09:04:14
POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 27 września 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Cedynia

2018-09-27 15:22:53
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 11 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

2018-09-19 14:45:07
POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 11 września 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Cedyni

2018-09-13 10:18:06
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 3 w gminie Cedynia

2018-10-12 14:45:59