Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Projekt 16 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cedynia

2017-08-31 08:39:48
Projekt 15 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu poboru podatków i opłat lokalnych stanowiących dochód gminy oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

2017-08-31 08:39:00
Projekt 14 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie, na okres dłuższy niż 3 lata, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości komunalnej należącej do zasobu Gminy Cedynia

2017-08-31 08:37:54
Projekt 13 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie, na okres dłuższy niż 3 lata, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości komunalnej należącej do zasobu Gminy Cedynia

2017-08-31 08:35:35
Projekt 10 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie, na okres dłuższy niż 3 lata, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości komunalnej należącej do zasobu Gminy Cedynia

2017-08-31 08:34:56
Projekt 12 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie, na okres dłuższy niż 3 lata, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości komunalnej należącej do zasobu Gminy Cedynia

2017-08-31 08:33:59
Projekt 11 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie, na okres dłuższy niż 3 lata, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości komunalnej należącej do zasobu Gminy Cedynia

2017-08-31 08:34:56
Projekt 09 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres dłuższy niż 3 lata, w drodze bezprzetargowej nieruchomości komunalnej należącej do zasobu Gminy Cedynia

2017-08-31 08:31:53
Projekt 08 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Cedynia na lata 2017-2023

2017-08-31 08:28:21
Projekt 07 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Cedynia

2017-08-31 08:28:16