Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Projekt 10 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cedynia na lata 2017-2027

2017-06-27 09:27:52
Projekt 9 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Cedynia na rok 2017

2017-06-27 09:26:21
Projekt 8 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Leśników Polskich w Piasku w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Leśników Polskich w Piasku

2017-06-27 09:22:35
Projekt 7 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów I Armii Wojska Polskiego w Cedyni w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Bohaterów I Armii Wojska Polskiego w Cedyni

2017-06-27 09:21:30
Projekt 6 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację zadań inwestycyjnych

2017-06-23 13:58:15
Projekt 5 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Cedynia za rok 2016

2017-06-23 13:57:13
Projekt 4 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Cedyni

2017-06-23 13:55:44
Projekt 3 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie, na okres dłuższy niż 3 lata, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości komunalnej należącej do zasobu Gminy Cedynia

2017-06-23 10:19:06
Projekt 2 w sprawie przyznania dotacji celowej oraz udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Zachodniopomorskiego w roku 2017

2017-06-23 10:18:19
Projekt 01 w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Gryfińskiego w roku 2017

2017-06-23 10:17:27