Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Posiedzenia Komisji

2017-04-20 10:32:12
Porządek obrad

2017-04-20 10:22:06
Projekt 04 w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Cedynia

2017-04-20 10:09:43
Projekt 5 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

2017-04-20 10:00:51
Projekt 3 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, w tym nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

2017-04-20 09:52:30
Projekt 2 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości.

2017-04-20 09:50:21
Projekt 01 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Cedynia na rok 2017

2017-04-20 09:45:34