Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Projekt 17 w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

2017-03-23 14:45:08
Projekt 16 w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa na własność Gminy Cedynia nieruchomości, położonej w obrębie 1 miasta Cedynia gmina Cedynia.

2017-03-23 14:43:19
Projekt 15 w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów

2017-03-23 14:42:33
Projekt 14 w sprawie określenia kryteriów naboru do klasy pierwszej szkoły podstawowej na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.

2017-03-23 14:41:55
Projekt 13 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

2017-03-23 14:41:18
Projekt 12 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na realizację zadań inwestycyjnych

2017-03-23 14:40:48
Projekt 11 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cedynia na lata 2017-2027

2017-03-23 14:40:07
Projekt 10 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Cedynia na rok 2017

2017-03-23 14:39:12
Projekt 09 w sprawie określenia pomocy finansowej dla Powiatu Gryfińskiego

2017-03-23 14:38:38
Projekt 08 w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Andrzeja Boboli w Krajniku Górnym.

2017-03-23 14:38:07