Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Projekt 12 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego o nazwie : „Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej”.

2017-02-09 11:06:31
Projekt 11 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

2017-02-14 08:20:06
Projekt 10 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

2017-02-08 12:51:38
Projekt 9 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie, na okres dłuższy niż 3 lata, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości komunalnej należącej do zasobu Gminy Cedynia

2017-02-08 11:26:48
Projekt 8 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubiechowie Górnym.

2017-02-10 11:02:31
Projekt 7 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Osinowie Dolnym.

2017-02-10 11:00:14
Projekt 6 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego wypłacanego z budżetu gminy dla strażaków uczestniczących w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną i Gminę Cedynia.

2017-02-10 10:58:16
Projekt 5 w sprawie porozumienia międzygminnego na 2017 r., pomiędzy Gminą Cedynia a Gminą Miasto Szczecin, w zakresie zadań, o których mowa w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

2017-02-10 10:59:13
Projekt 4 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Cedynia na rok 2017

2017-02-08 11:21:08
Projekt 3 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie, na okres dłuższy niż 3 lata, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości komunalnej należącej do zasobu Gminy Cedynia

2017-02-08 11:17:26