Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY (1 mkw powierzchni strychowej budynku szkoły w Cedyni z przeznaczeniem pod działalność handlową i usługową)

2017-11-22 11:07:07
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY (Część działki nr 123/2 obręb 2, miasta Cedynia)

2017-10-19 13:17:24
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY (Działka nr 3/15, obręb Bielinek gmina Cedynia; Działka nr 3/6, obręb Bielinek gmina Cedynia; Działka nr 35, obręb Bielinek gmina Cedynia)

2017-09-15 12:36:38
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

2017-08-11 10:17:44
Burmistrz Cedyni ogłasza pierwszy pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości zabudowanej, oznaczonej nr dz. 38/1 o pow. 2880 m2, położonej w obrębie 3 miasta Cedynia na place budowy podczas realizacji inwestycji a następnie prowadzenie działalności usługowej związanej z obsługą ruchu turystycznego

2017-08-23 09:19:09
BURMISTRZ CEDYNI ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę części działki oznaczonej nr 239/28 o pow. 13.706,22 m2, położonej w obrębie Osinów Dolny na prowadzenie działalności handlowej, usługowej z wyłączeniem stacji paliw oraz targowiska a także parking z wyłączeniem stacji paliw oraz targowiska.

2017-06-28 14:40:13
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY W DRODZE PRZETARGU (Działka nr 38/1 wraz z zabudowaniami, obręb 3 miasta Cedynia)

2017-06-27 13:54:43
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY W DRODZE PRZETARGU (Część działki nr 239/28 obręb Osinów Dolny gmina Cedynia)

2017-06-05 13:59:25
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY W DRODZE PRZETARGU (Działka nr 38/1 obręb 3 miasta Cedynia wraz z posadowionymi na niej zabudowaniami)

2017-05-18 09:55:21
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY (część działki nr 102 obręb 2, miasta Cedynia; część działki nr 38 obręb Osinów Dolny; działka nr 72/10 obręb Osinów Dolny)

2017-04-25 10:00:04