Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
ZARZĄDZENIE Nr 109/2017 BURMISTRZA CEDYNI z dnia 22 września 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości lokalowej, położonej w obrębie 3 miasta Cedynia, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy.

2017-09-22 14:10:07
ZARZĄDZENIE Nr 105/2017 BURMISTRZA CEDYNI z dnia 12 września 2017 r. w sprawie: przekazania podległym jednostkom informacji o zmianach w planie dochodów i wydatków tych jednostek na podstawie Uchwały Nr XXVIII/280/2017 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 6 września 2017 r.

2017-09-22 10:32:39
ZARZĄDZENIE NR 108/2017 BURMISTRZA CEDYNI z dnia 15 września 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu

2017-09-15 12:36:21
ZARZĄDZENIE Nr 101/2017 BURMISTRZA CEDYNI z dnia 1 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Cedynia na 2017 rok oraz przekazania podległym jednostkom informacji o zmianach w planie dochodów i wydatków tych jednostek

2017-09-12 11:31:37
ZARZĄDZENIE Nr 99/2017 BURMISTRZA CEDYNI z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Cedynia na 2017 rok oraz przekazania podległym jednostkom informacji o zmianach w planie dochodów i wydatków tych jednostek

2017-09-12 11:27:40
Zarządzenie Nr 104/2017 Burmistrza Cedyni z dnia 11 września 2017 r. w sprawie przeprowadzenia indywidualnego planu konsultacji społecznych dotyczącego opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyznaczonych 6 obszarów na terenie miasta Cedynia, dofinansowanego z projektu grantowego „Dobre konsultacje, dobry plan” realizowanego przez Kujawsko- Pomorską Federację Organizacji Pozarządowych i Fundację Stabilo.

2017-09-11 15:35:59
ZARZĄDZENIE Nr 103/2017 BURMISTRZA CEDYNI z dnia 01 września 2017r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cedyni.

2017-09-05 08:16:55
ZARZADZENIE NR 98/2017 BURMISTRZA CEDYNI z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Cedyni

2017-08-28 15:10:58
Zarządzenie Nr 97/2017 Burmistrza Cedyni z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad odpłatnego przejmowania przez Gminę Cedynia urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych od osób fizycznych i prawnych.

2017-08-24 15:03:53
Zarządzenie Nr 42/20017 Burmistrza Cedyni z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania w Urzędzie Miejskim w Cedyni komisji przetargowej do przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych

2017-08-22 15:12:56