Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
ZARZĄDZENIE Nr 83/2017 BURMISTRZA CEDYNI z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Cedynia na 2017 rok oraz przekazania podległym jednostkom informacji o zmianach w planie wydatków tych jednostek

2017-07-25 09:43:06
ZARZĄDZENIE Nr 81/2017 BURMISTRZA CEDYNI z dnia 30 czerwca 2017 r. W sprawie zmiany szczegółowego harmonogramu dochodów i wydatków jednostek oświatowych na rok 2017 w podziale na miesiące.

2017-07-17 15:02:59
ZARZĄDZENIE Nr 75/2017 BURMISTRZA CEDYNI z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury za rok 2016

2017-07-17 13:17:08
ZARZĄDZENIE Nr 79/2017 BURMISTRZA CEDYNI z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie: przekazania podległym jednostkom informacji o zmianach w planie dochodów i wydatków tych jednostek na podstawie Uchwały Nr XXVII/268/2017 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 28 czerwca 2017 r.

2017-07-17 13:14:04
ZARZĄDZENIE Nr 80/2017 BURMISTRZA CEDYNI z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Cedynia na 2017 rok oraz przekazania podległym jednostkom informacji o zmianach w planie wydatków tych jednostek

2017-07-17 13:12:22
ZARZĄDZENIE Nr 72/2017 BURMISTRZA CEDYNI z dnia 13 czerwca 2017 r. W sprawie zmiany szczegółowego harmonogramu dochodów i wydatków jednostek oświatowych na rok 2017 w podziale na miesiące.

2017-07-03 15:05:22
ZARZADZENIE NR 77/2017 BURMISTRZA CEDYNI z dnia 26 czerwca 2017r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Gimnazjum im. Mieszka I w Cedyni

2017-06-29 09:39:32
ZARZĄDZENIE NR 69/2017 BURMISTRZA CEDYNI z dnia 01 czerwca 2017 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu do wdrażania projektu pn. „Partycypacyjne opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Cedynia – Rewitalizacja centrum miasta”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014- 2020.

2017-06-19 14:14:12
ZARZĄDZENIE NR 78/2017 BURMISTRZA CEDYNI Z DNIA 28 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia stawki wywoławczej miesięcznego czynszu za dzierżawę nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres dłuższy niż 3 lata w pierwszym, nieograniczonym przetargu ustnym

2017-06-28 14:38:06
ZARZĄDZENIE Nr 76/2017 BURMISTRZA CEDYNI z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości lokalowej, położonej w obrębie Osinów Dolny gmina Cedynia, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy.

2017-06-28 11:32:49