Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
ZARZĄDZENIE Nr 159/2017 BURMISTRZA CEDYNI z dnia 29 grudnia 2017 r. W sprawie wprowadzenia szczegółowego harmonogramu dochodów i wydatków jednostek oświatowych na rok 2018 w podziale na miesiące.

2018-02-19 13:54:33
ZARZĄDZENIE Nr 158/2017 BURMISTRZA CEDYNI z dnia 29 grudnia 2017 r. W sprawie zmiany szczegółowego harmonogramu dochodów i wydatków jednostek oświatowych na rok 2018 w podziale na miesiące.

2018-02-13 09:07:28
ZARZĄDZENIE Nr 115/2017 BURMISTRZA CEDYNI z dnia 29 września 2017 r. W sprawie zmiany szczegółowego harmonogramu dochodów i wydatków jednostek oświatowych na rok 2017 w podziale na miesiące.

2018-02-13 09:05:26
ZARZĄDZENIE NR 155/2017 BURMISTRZA CEDYNI Z DNIA 27 GRUDNIA 2017r. W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej i potwierdzenia sald aktywów i pasywów na dzień 31.12.2017r.

2018-01-19 14:59:17
ZARZĄDZENIE Nr 157/2017 BURMISTRZA CEDYNI z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Cedynia na 2017 rok oraz przekazania podległym jednostkom informacji o zmianach w planie wydatków tych jednostek

2018-01-08 09:15:53
ZARZĄDZENIE Nr 125/2017 BURMISTRZA CEDYNI z dnia 27 października 2017 r.

2018-01-08 09:02:43
ZARZĄDZENIE Nr 114/2017 BURMISTRZA CEDYNI z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Cedynia na 2017 rok oraz przekazania podległym jednostkom informacji o zmianach w planie dochodów i wydatków tych jednostek

2018-01-08 09:01:27
ZARZĄDZENIE Nr 66/2017 BURMISTRZA CEDYNI z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Cedynia na 2017 rok oraz przekazania podległym jednostkom informacji o zmianach w planie dochodów i wydatków tych jednostek

2018-01-08 08:58:15
ZARZĄDZENIE Nr 43/2017 BURMISTRZA CEDYNI z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Cedynia na 2017 rok oraz przekazania podległym jednostkom informacji o zmianach w planie wydatków tych jednostek

2018-01-08 08:55:56
ZARZĄDZENIE Nr 156/2017 BURMISTRZA CEDYNI z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie: przekazania podległym jednostkom informacji o zmianach w planie dochodów i wydatków tych jednostek na podstawie Uchwały Nr XXXI/315 /2017 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 20 grudnia 2017 r.

2017-12-29 07:49:31