Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
ZARZĄDZENIE Nr 157/2017 BURMISTRZA CEDYNI z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Cedynia na 2017 rok oraz przekazania podległym jednostkom informacji o zmianach w planie wydatków tych jednostek

2018-01-08 09:15:53
ZARZĄDZENIE Nr 125/2017 BURMISTRZA CEDYNI z dnia 27 października 2017 r.

2018-01-08 09:02:43
ZARZĄDZENIE Nr 114/2017 BURMISTRZA CEDYNI z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Cedynia na 2017 rok oraz przekazania podległym jednostkom informacji o zmianach w planie dochodów i wydatków tych jednostek

2018-01-08 09:01:27
ZARZĄDZENIE Nr 66/2017 BURMISTRZA CEDYNI z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Cedynia na 2017 rok oraz przekazania podległym jednostkom informacji o zmianach w planie dochodów i wydatków tych jednostek

2018-01-08 08:58:15
ZARZĄDZENIE Nr 43/2017 BURMISTRZA CEDYNI z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Cedynia na 2017 rok oraz przekazania podległym jednostkom informacji o zmianach w planie wydatków tych jednostek

2018-01-08 08:55:56
ZARZĄDZENIE Nr 156/2017 BURMISTRZA CEDYNI z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie: przekazania podległym jednostkom informacji o zmianach w planie dochodów i wydatków tych jednostek na podstawie Uchwały Nr XXXI/315 /2017 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 20 grudnia 2017 r.

2017-12-29 07:49:31
ZARZĄDZENIE NR 152/2017 BURMISTRZA CEDYNI z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Centrum Promocji i Turystyki w Cedyni

2017-12-22 12:43:02
ZARZĄDZENIE NR 154/2017 BURMISTRZA CEDYNI z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem, dzierżawę gruntów, lokali użytkowych, garaży, budynków i pomieszczeń gospodarczych należących do zasobów komunalnych Gminy Cedynia, w roku 2018

2017-12-21 12:17:37
ZARZĄDZENIE NR 153/2017 BURMISTRZA CEDYNI z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na stanowisko urzędnicze – referent w Centrum Promocji i Turystyki w Cedyni i powołania Komisji Rekrutacyjnej

2017-12-19 13:47:46
ZARZĄDZENIE Nr 146/2017 BURMISTRZA CEDYNI z dnia 30 listopada 2017 r. W sprawie zmiany szczegółowego harmonogramu dochodów i wydatków jednostek oświatowych na rok 2017 w podziale na miesiące.

2017-12-18 14:16:28