Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Projekt 14 w sprawie przekazania w użyczenie szkolnego gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w budynku szkolnym w Cedyni

2016-12-27 15:28:26
Projekt 13 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Cedynia z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017

2016-12-23 13:49:06
Projekt 12 w sprawie ustalenia czasu, w którym przedszkole publiczne zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę oraz ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne w czasie przekraczającym ten wymiar, prowadzone przez Gminę Cedynia.

2016-12-23 10:35:03
Projekt 11 w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców Gminy Cedynia na lata 2017-2020

2016-12-23 10:23:15
Projekt 10 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Cedynia na rok 2017

2016-12-21 14:14:25
Projekt 09 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Cedynia na rok 2017

2016-12-21 14:13:01
Projekt 08 budżetu Gminy Cedynia na rok 2017

2016-12-21 14:02:02
Projekt 07 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cedynia na lata 2017 – 2027

2016-12-21 14:01:12
Projekt 06 w sprawie określenia zasad ustalania i przekazywania z budżetu Gminy Cedynia na rzecz zakładu budżetowego środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług

2016-12-21 13:58:26
Projekt 05 w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego „Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Cedyni” na rok 2017

2016-12-21 13:57:26