Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Projekt 13 w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Cedynia z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.

2016-11-24 11:57:19
Projekt 12 w sprawie zatwierdzenia i realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Cedynia na lata 2016-2018.

2016-11-24 11:56:23
Projekt 11 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej

2016-11-24 11:54:39
Projekt 10 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Cedynia na rok 2016

2016-11-24 11:51:32
Projekt 09 w sprawie przyznania prawa pierwszeństwa dzierżawcy i wyrażenia zgody na ustanowienie odrębnej własności oraz sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokalu innego niemieszkalnego nr 2, położonego w budynku przy ulicy Pułaskiego 3A w Cedyni

2016-11-24 11:35:19
Projekt 08 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, w drodze przetargu, nieruchomości, położonej w obrębie Stara Rudnica, gmina Cedynia

2016-11-24 11:33:49
Projekt 07 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie, na okres dłuższy niż 3 lata, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości komunalnej należącej do zasobu Gminy Cedynia

2016-11-24 11:30:24
Projekt 06 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, w drodze przetargu, nieruchomości, położonej w obrębie Bielinek, gmina Cedynia

2016-11-24 11:28:55
Projekt 05 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, w drodze przetargu, nieruchomości, położonej w obrębie Piasek, gmina Cedynia

2016-11-24 11:25:15
Projekt 04 w sprawie opłaty prolongacyjnej.

2016-11-24 11:12:47