Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Projekt 13 w sprawie nadania statutu Zespołowi Administracyjnemu Szkół w Cedyni

2016-10-17 08:39:51
Projekt 12 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży

2016-10-17 08:39:10
Projekt 11 w sprawie przyjęcia regulaminu Programu Stypendialnego

2016-10-17 08:38:24
Projekt 10 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Cedynia na rok 2016

2016-10-13 12:42:34
Projekt 09 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Piasku z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wyposażenia

2016-10-13 10:36:37
Projekt 08 w sprawie zmiany nazw ulic Świerczewskiego, Michała Roli-Żymierskiego, Obrońców Stalingradu

2016-10-13 10:21:12
Projekt 07 w sprawie zasad i trybu poboru podatków i opłat lokalnych stanowiących dochód gminy oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

2016-10-13 10:07:54
Projekt 06 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości przez Gminę Cedynia od Skarbu Państwa – Nadleśnictwa Chojna

2016-10-13 10:06:00
Projekt 05 w sprawie nieodpłatnego przekazania w użyczenie nieruchomości należącej do zasobu Gminy Cedynia

2016-10-13 10:00:38
Projekt 04 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości, położonej w obrębie Siekierki, gmina Cedynia

2016-10-13 09:42:21