Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Projekt 7 w sprawie przyjęcia do realizacji zadania inwestycyjnego z zakresu właściwości Województwa Zachodniopomorskiego pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego od przejścia granicznego w Osinowie Dolnym do miejscowości Cedynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 124”

2016-07-27 15:12:04
Projekt 6 w sprawie określenia jednostki obsługującej, jednostek obsługiwanych oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi

2016-07-27 15:11:38
Projekt 5 w sprawie zaopiniowania projektu zmiany planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Wrzosowiska Cedyńskie im. inż. Wiesława Czyżewskiego”.

2016-08-01 10:38:39
Projekt 4 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości, położonej w obrębie 2 miasta Cedynia

2016-07-27 14:04:04
Projekt 3 w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cedynia

2016-07-27 14:02:32
Projekt 2 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cedynia na lata 2016-2026

2016-07-27 13:59:12
Projekt 1 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Cedynia na rok 2016

2016-07-27 13:57:31
Posiedzenia Komisji Stałych

2016-07-27 13:49:10
Porządek obrad

2016-07-27 13:45:41