Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Projekt 9 w sprawie zaopiniowania wniosku Nadleśnictwa Chojna o uznanie za ochronne lasów położonych na terenie gminy Cedynia i będących w zarządzie Nadleśnictwa Chojna

2016-06-22 15:04:42
Projekt 5 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury za rok 2015

2016-06-22 14:53:28
Posiedzenia Komisji

2016-06-22 14:49:06
Porządek obrad

2016-06-22 14:48:13
Projekt 8 w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Gryfińskiego w roku 2016

2016-06-22 14:46:50
Projekt 7 w sprawie przyznania dotacji celowej oraz udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Zachodniopomorskiego w roku 2016

2016-06-22 14:46:13
Projekt 6 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Cedynia na rok 2016

2016-06-22 14:45:30
Projekt 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Cedynia za rok 2015.

2016-06-22 14:44:31
Projekt 3 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Cedyni.

2016-06-22 14:43:56
Projekt 2 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w obrębie Stara Rudnica, gmina Cedynia

2016-06-22 14:43:18