Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Projekt 13 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2015 dla Gminy Cedynia.

2016-05-25 11:34:05
Projekt 12 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Cedynia na rok 2016

2016-05-25 10:01:11
Projekt 11 w sprawie zaopiniowania wniosku Nadleśnictwa Chojna o uznanie za ochronne lasów położonych na terenie gminy Cedynia i będących w zarządzie Nadleśnictwa Chojna

2016-05-25 09:57:56
Projekt 10 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

2016-05-25 09:55:09
Projekt 09 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Cedynia na lata 2012 – 2016

2016-05-25 09:53:54
Projekt 08 w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Cedynia”

2016-05-25 09:52:52
Projekt 07 w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Cedynia”

2016-05-25 09:49:41
Projekt 06 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Gryfino.

2016-05-25 09:48:05
Projekt 05 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

2016-05-25 09:46:05
Projekt 04 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zmianę wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej, działce zabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 37/3 o powierzchni 0,0703 ha w obrębie Lubiechów Górny, gmina Cedynia

2016-05-25 09:42:56