Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Projekt 15 w sprawie przyjęcia do realizacji zadania inwestycyjnego z zakresu właściwości Województwa Zachodniopomorskiego pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego od przejścia granicznego w Osinowie Dolnym do miejscowości Cedynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 124”

2016-04-19 12:14:13
Projekt 14 w sprawie przyjęcia do realizacji zadania inwestycyjnego z zakresu właściwości Województwa Zachodniopomorskiego pn. „Przebudowa drogi nr 125 odcinek Cedynia - Radostów”

2016-04-19 12:13:23
Projekt 13 w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika w Klępiczu.

2016-04-19 12:12:32
Projekt 12 w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Królowej Pokoju w Siekierkach.

2016-04-19 12:11:39
Projekt 11 w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Królowej Pokoju w Siekierkach.

2016-04-19 12:10:50
Projekt 10 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Cedynia.

2016-04-19 12:09:54
Projekt 9 w sprawie określenia pomocy finansowej dla Powiatu Gryfińskiego

2016-04-19 12:08:53
Projekt 8 w sprawie przyznania dotacji celowej dla Województwa Zachodniopomorskiego w roku 2016

2016-04-19 12:07:13
Projekt 7 w sprawie ograniczeń w handlu materiałami pirotechnicznymi na terenie Gminy Cedynia

2016-04-19 12:01:35
Projekt 6 w sprawie przyznania prawa pierwszeństwa dzierżawcom i wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 354/1, obręb 3 miasta Cedynia

2016-04-18 14:43:48