Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Porządek obrad

2016-03-10 09:05:09
Posiedzenia Komisji

2016-03-10 09:05:49
Projekt w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa na własność Gminy Cedynia nieruchomości, położonej w obrębie Radostów gmina Cedynia.

2016-03-10 09:07:28
Projekt w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

2016-03-10 09:08:12
Projekt w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Cedynia na rok 2016

2016-03-15 08:50:34
Projekt w sprawie przyznania dotacji celowej dla Województwa Zachodniopomorskiego w roku 2016

2016-03-10 09:10:35
Projekt w sprawie rozpatrzenia anonimowej skargi na byłego Dyrektora Cedyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Cedyni

2016-03-10 09:11:28
Projekt w sprawie wyrażenia zgody na zmianę wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej, działce zabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 37/3 o powierzchni 0,0703 ha w obrębie Lubiechów Górny, gmina Cedynia

2016-03-10 09:12:26
Projekt w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości, położonej w obrębie Stara Rudnica, gmina Cedynia

2016-03-10 09:13:25
Projekt w sprawie określenia zasad zbywania nieruchomości należących do zasobu Gminy Cedynia

2016-03-10 09:14:11