Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Posiedzenia Komisji

2016-02-11 11:19:46
Projekt w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w obrębie Żelichów, gmina Cedynia

2016-02-11 12:06:46
Projekt w sprawie przyznania prawa pierwszeństwa dzierżawcom i wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokali użytkowych położonych w Cedyni

2016-02-11 12:07:53
Projekt w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Cedynia

2016-02-11 12:08:35
Projekt w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w obrębie Stara Rudnica, gmina Cedynia

2016-02-11 12:09:30
Projekt w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres dłuższy niż 3 lata, w drodze bezprzetargowej nieruchomości komunalnej należącej do zasobu Gminy Cedynia

2016-02-11 12:10:37
Projekt w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

2016-02-11 12:17:44
Porządek obrad

2016-02-15 10:34:50
Projekt w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Cedynia na rok 2016

2016-02-15 13:40:37
Projekt zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad zbywania nieruchomości należących do zasobu Gminy Cedynia

2016-02-15 13:43:25