Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 188/2016

2018-03-19 10:43:20
ZARZĄDZENIE NR 170/2016 BURMISTRZA CEDYNI Z DNIA 19 GRUDNIA 2016r. W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej i potwierdzenia sald aktywów i pasywów na dzień 31.12.2016r.

2017-03-01 15:08:36
ZARZĄDZENIE NR 187/2016 BURMISTRZA CEDYNI z dnia 30 grudnia 2016 r. W sprawie wprowadzenia szczegółowego harmonogramu dochodów i wydatków jednostek oświatowych na rok 2017 w podziale na miesiące.

2017-02-21 14:16:39
ZARZĄDZENIE Nr 183/2016 BURMISTRZA CEDYNI z dnia 29 grudnia 2016 r. W sprawie zmiany szczegółowego harmonogramu dochodów i wydatków jednostek oświatowych na rok 2016 w podziale na miesiące.

2017-01-16 10:00:03
ZARZĄDZENIE Nr 180/2016 BURMISTRZA CEDYNI z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Cedynia na 2016 rok oraz przekazania podległym jednostkom informacji o zmianach w planie dochodów i wydatków tych jednostek

2017-01-10 10:12:24
ZARZĄDZENIE NR 184 /2016 BURMISTRZA CEDYNI z dnia 29 grudnia 2016r. W sprawie zmiany szczegółowego harmonogramu wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Cedyni na rok 2016.

2017-01-05 12:00:00
ZARZĄDZENIE NR 186/2016 BURMISTRZA CEDYNI z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie z pomieszczeń znajdujących się w budynkach szkolnych na terenie Gminy Cedynia.

2017-01-05 11:57:46
ZARZĄDZENIE Nr 185/2015 BURMISTRZA CEDYNI z dnia 29 grudnia 2016 r. W sprawie ustalenia projektu planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Cedyni i Centrum Promocji i Turystyki na rok 2017

2017-01-03 07:57:09
ZARZĄDZENIE Nr 178/2016 BURMISTRZA CEDYNI z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości lokalowej, położonej w obrębie 2, miasta Cedynia, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy.

2016-12-29 13:11:18
ZARZĄDZENIE Nr 179/2016 BURMISTRZA CEDYNI z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie: przekazania podległym jednostkom informacji o zmianach w planie dochodów i wydatków tych jednostek na podstawie Uchwały Nr XXII/214/2016 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 28 grudnia 2016 r.

2017-01-05 11:55:11