Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Porządek obrad

2015-12-21 13:17:59
Posiedzenia Komisji Stałych

2015-12-21 13:18:38
Projekt 01 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Cedyni na rok 2016.

2015-12-22 12:23:27
Projekt 02 w sprawie zatwierdzenia ramowego planu działań sesyjnych Rady Miejskiej w Cedyni na rok 2016.

2015-12-22 12:24:16
Projekt 03 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Cedyni.

2015-12-22 12:25:03
Projekt 04 w sprawie określenia kryteriów naboru do klasy pierwszej szkoły podstawowej na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego dla której organem prowadzącym jest Gmina Cedynia oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów

2015-12-22 12:25:56
Projekt 05 w sprawie określenia kryteriów naboru do pierwszej klasy gimnazjum na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego dla którego organem prowadzącym jest Gmina Cedynia oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów

2015-12-22 12:26:53
Projekt 06 w sprawie określenia zasad zbywania nieruchomości należących do zasobu Gminy Cedynia

2015-12-22 12:28:15
Projekt 07 w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cedynia

2015-12-22 12:29:56
Projekt 08 w sprawie opłaty targowej

2015-12-22 12:30:21