Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Porządek obrad

2015-11-18 14:39:53
Posiedzenia Komisji Stałych

2015-11-18 14:40:24
Projekt 01 w sprawie opłaty targowej

2015-11-18 14:42:55
Projekt 02 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności przesyłu na rzecz ENEA Operator Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

2015-11-18 14:47:26
Projekt 4 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Cedynia na rok 2015

2015-11-18 15:00:15
Projekt 5 w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa na własność Gminy Cedynia nieruchomości, położonej w obrębie 1 miasta Cedynia.

2015-11-18 15:06:03
Projekt 6 w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości gminnej na rzecz Cedyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Cedyni

2015-11-18 15:07:41
Projekt 7 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

2015-11-19 15:07:08
Projekt 8 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

2015-11-19 15:08:14
Projekt 9 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

2015-11-19 15:12:20