Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Porządek obrad

2015-09-25 13:02:46
Projekt 01 w sprawie wyboru ławnika na potrzeby Sądu Rejonowego w Gryfinie na kadencję w latach 2016-2019.

2015-09-25 13:25:58
Projekt 02 w sprawie wyboru ławnika na potrzeby Sądu Rejonowego Szczecin – Centrum w Szczecinie na kadencję w latach 2016-2019.

2015-09-25 13:37:16
Projekt 03 w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców Gminy Cedynia.

2015-09-25 13:38:33
Projekt 04 w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Matki Bożej Królowej Pokoju w Siekierkach.

2015-09-25 13:39:45
Projekt 05 w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Czachowie.

2015-09-25 13:40:32
Projekt 06 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości, położonej w obrębie Siekierki, gmina Cedynia

2015-09-25 13:41:27
Projekt 08 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cedynia na lata 2015-2021.

2015-09-25 13:44:23
Projekt 09 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Cedynia na rok 2015

2015-09-25 13:48:07
Projekt 07 w sprawie zmiany uchwały Nr V/25/2015 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Cedynia

2015-09-25 14:46:05