Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W SZCZECINIE z dnia 7 września 2015 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Cedyni w okręgu wyborczym Nr 13

2015-09-15 12:02:21
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 11 września 2015 r.

2015-09-15 14:24:15
Zarządzenie Nr 579/2015 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 11 września 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających

2015-09-15 14:25:49
Gminna Komisja Wyborcza

2015-10-07 15:09:18
Gminna Komisja Wyborcza w Cedyni podaje do wiadomości publicznej informacje o pełnionych dyżurach

2015-10-14 15:05:03
Gminna Komisja Wyborcza w Cedyni podaje do wiadomości publicznej informacje o swoim składzie oraz o siedzibie

2015-10-15 08:20:33
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA CEDYNI z dnia 23 września 2015 r. o okręgu wyborczym, jego numerze i granicy, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Cedyni w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Cedyni, zarządzonych na dzień 6 grudnia 2015 r.

2015-10-28 14:24:02
OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W CEDYNI z dnia 28 października 2015 r. o nadanych numerach listom wyborczym

2015-10-28 14:27:51
UCHWAŁA Nr GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W CEDYNI Z DNIA 28 PAŹDZIERNIKA 2015r. w sprawie zarządzenia wydrukowania obwieszczenia o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego w uzupełniających wyborach do Rady Miejskiej w Cedyni, w okręgu nr 13, zarządzonych na dzień 6 grudnia 2015r.

2015-10-28 14:29:41
OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W CEDYNI z dnia 28 października 2015 r.

2015-10-28 14:52:16