Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Porządek obrad

2015-08-13 12:03:59
Posiedzenia Komisji Stałych

2015-08-13 12:05:58
Projekt 01 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości, położonej w obrębie 3, miasta Cedynia

2015-08-14 13:04:25
Projekt 02 w sprawie uchylenia Uchwały Nr IX/75/2015 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 13 lipca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cedynia na rok 2015.

2015-08-14 13:05:04
Projekt 03 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Cedynia na rok 2015

2015-08-14 13:05:50
Projekt 04 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia w celu umożliwienia korzystania z usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnie przez mieszkańców Gminy Cedynia.

2015-08-14 13:06:41
Projekt 05 o zmianie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Cedynia do stowarzyszenia - Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich.

2015-08-14 13:07:19
Projekt 06 w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Miejskiej w Cedyni

2015-08-14 13:08:05
Projekt 07 w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Miejskiej w Cedyni

2015-08-14 13:08:44
Projekt 08 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres dłuższy niż 3 lata, w drodze bezprzetargowej nieruchomości komunalnej należącej do zasobu Gminy Cedynia

2015-08-14 13:09:30