Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Informacje na stronie PKW.GOV.PL

2015-06-26 15:06:31
POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 17 czerwca 2015 r. o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum

2015-06-26 15:07:05
USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym

2015-06-26 15:07:48
Informacja dotycząca formy składania wniosków dotyczących: dopisania do spisu wyborców (spisu osób uprawnionych do udziału w referendum) w wybranym obwodzie głosowania, zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowania przez pełnomocnika oraz wydania zaświadczenia o prawie do głosowania.

2015-06-26 15:08:45
KOMUNIKAT WYBORCZY BURMISTRZA CEDYNI z dnia 29 czerwiec 2015 r.

2015-07-08 08:41:44
WNIOSEK O SPORZĄDZENIE AKTU PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA W REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWYM ZARZĄDZONYM NA DZIEŃ 6 WRZESNIA 2015 R

2015-07-08 08:42:39
ZARZĄDZENIE NR 101/2015 BURMISTRZA CEDYNI Z DNIA 6 LIPCA 2015 R. w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Cedynia lokali obwodowej komisji wyborczej dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej do celów głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w ogólnokrajowym referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

2015-07-14 08:05:59
Zgłoszenia kandydatów do składów obwodowych komisji

2015-08-05 09:55:16
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA CEDYNI z dnia 23 lipca 2015 r.

2015-08-06 10:19:11
ZARZĄDZENIE NR 115/2015 BURMISTRZA CEDYNI Z DNIA 23 LIPCA 2015 R. w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Cedynia lokalu obwodowej komisji wyborczej dostosowanego do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej do celów głosowania korespondencyjnego w ogólnokrajowym referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

2015-08-06 14:57:02