Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Konkurs ofert na realizację zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom i organizacjom pozarządowym.

2018-05-17 14:45:24
Zarząd Powiatu w Gryfinie ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w roku 2017 zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym

2017-06-02 08:01:14
Ochrona lęgów fauny ptaków w Dolinie Odry poprzez tworzenie miejsc gniazdowych zapewniających bezpieczną inkubację i wyprowadzenie potomstwa

2017-08-09 11:15:15
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - podniesienie poziomu bezpieczeństwa wodnego i ratownictwa w Gminie Cedynia poprzez doposażenie pojazdu ratowniczego Oddziału Powiatowego WOPR Gryfino

2017-06-02 08:01:42
Ogłoszenie konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

2017-04-11 10:10:10
Ogłoszenia o naborze beneficjentów do projektu realizowanego prze Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych MOST

2016-06-06 11:50:28
ZARZĄDZENIE NR 12/2012 BURMISTRZA CEDYNI z dnia 07 lutego 2012r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2012r.

 
2012-03-01 12:18:14
ZARZĄDZENIE NR 27/2014 BURMISTRZA CEDYNI z dnia 12 marca 2014r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014r. oraz powołania Komisji Konkursowej.

ZARZĄDZENIE NR 27/2014 BURMISTRZA CEDYNI z dnia 12 marca 2014r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014r. oraz powołania Komisji Konkursowej.

2014-03-14 09:33:49
Ogłoszenie o wyniku konkursu

 
2014-04-09 14:46:39
Informacja o rozpoczęciu naboru kandydatów do Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2014-2016 (II kadencja)

 
2014-07-04 09:02:35