Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - podniesienie poziomu bezpieczeństwa wodnego i ratownictwa w Gminie Cedynia poprzez doposażenie pojazdu ratowniczego Oddziału Powiatowego WOPR Grygino

2017-05-08 12:57:22
Ogłoszenie konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

2017-04-11 10:10:10
Ogłoszenia o naborze beneficjentów do projektu realizowanego prze Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych MOST

2016-06-06 11:50:28
ZARZĄDZENIE NR 12/2012 BURMISTRZA CEDYNI z dnia 07 lutego 2012r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2012r.

 
2012-03-01 12:18:14
ZARZĄDZENIE NR 27/2014 BURMISTRZA CEDYNI z dnia 12 marca 2014r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014r. oraz powołania Komisji Konkursowej.

ZARZĄDZENIE NR 27/2014 BURMISTRZA CEDYNI z dnia 12 marca 2014r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014r. oraz powołania Komisji Konkursowej.

2014-03-14 09:33:49
Ogłoszenie o wyniku konkursu

 
2014-04-09 14:46:39
Informacja o rozpoczęciu naboru kandydatów do Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2014-2016 (II kadencja)

 
2014-07-04 09:02:35
Konsultacje społeczne

 
2014-09-12 13:12:56
Konsultacje projektu „Strategii zrównoważonego rozwoju Gminy Cedynia na lata 2015-2020”

 
2014-12-05 15:10:43
Ogłoszenie o konkursie dla organizacji pozarządowych

 
2014-12-17 12:39:05