Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA Nr XXXI/321/2017 RADY MIEJSKIEJ W CEDYNI z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Cedynia z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018

2018-03-26 12:19:08
UCHWAŁA Nr XXI/213/2016 RADY MIEJSKIEJ W CEDYNI z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Cedynia z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.

2017-08-21 08:48:09
UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY MIEJSKIEJ w CEDYNI z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

 
2012-03-01 12:16:57
UCHWAŁA NR XXXIV/281/2014 RADY MIEJSKIEJ W CEDYNI z dnia 13 czerwca 2014 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Cedynia

UCHWAŁA NR XXXIV/281/2014 RADY MIEJSKIEJ W CEDYNI z dnia 13 czerwca 2014 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Cedynia

2014-09-12 13:15:07
Zarządzenie Nr 150/2014 Burmistrza Cedyni z dnia 17 października 2014r. w sprawie wdrożenia systemu corocznej oceny współpracy Gminy Cedynia z organizacjami pozarządowymi metodą Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy

 
2014-10-21 15:08:07
UCHWAŁA Nr XXXVI/304/2014 RADY MIEJSKIEJ W CEDYNI z dnia 17 października 2014r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Cedynia z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015

 
2014-10-27 10:12:18
ZARZĄDZENIE NR 168 /2015 BURMISTRZA CEDYNI z dnia 30 października 2015r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Cedynia z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.

2015-11-03 12:41:35