Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Porządek obrad

 
2015-01-15 15:25:52
Projekt 01 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Cedyni na rok 2015.

 
2015-01-15 15:32:20
Projekt 02 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres dłuższy niż 3 lata, w drodze bezprzetargowej nieruchomości komunalnej należącej do zasobu Gminy Cedynia

 
2015-01-15 15:32:59
Projekt 03 zmieniająca uchwałę w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości gminnej na rzecz Cedyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Cedyni

 
2015-01-15 15:33:49
Projekt 04 w sprawie zatwierdzenia ramowego planu działań sesyjnych Rady Miejskiej w Cedyni na rok 2015.

 
2015-01-15 15:34:36
Projekt 05 w sprawie powołania delegata do reprezentowania Gminy Cedynia w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu „Pomerania”

 
2015-01-16 14:14:53
Projekt 06 w sprawie utworzenia Centrum Promocji i Turystyki w Cedyni.

 
2015-01-16 19:14:11
Projekt 07 w sprawie zmian w Statucie Cedyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Cedyni.

 
2015-01-16 19:15:14
Projekt 08 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Cedyni przeprowadzenia kontroli

 
2015-01-16 19:17:47
Projekt 09 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Żelichów gm. Cedynia

 
2015-01-19 13:38:32