Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Porządek obrad

 
2015-02-26 14:52:15
Posiedzenia Komisji Stałych

 
2015-02-26 15:24:27
Projekt 01 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

 
2015-02-27 13:46:36
Projekt 02 w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Dolnej Odry

 
2015-02-27 13:47:53
Projekt 03 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

 
2015-02-27 13:56:34
Projekt 04 w sprawie ustalenia wysokości diety radnym i przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej.

 
2015-02-27 13:57:58
Projekt 05 w sprawie zmiany budżetu Gminy Cedynia na rok 2015

 
2015-02-27 14:00:49
Projekt 06 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Cedyni

 
2015-02-27 14:03:03
Projekt 07 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Osinów Dolny Gm. Cedynia

 
2015-02-27 14:05:15
Projekt 08 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości, położonej w obrębie Stary Kostrzynek, gm. Cedynia

 
2015-02-27 14:06:46