Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Porządek obrad

Porządek obrad
2014-12-10 09:46:39
Posiedzenia Komisji Stałych

 
2014-12-10 11:39:33
Projekt 01 w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Cedynia na rok 2015

 
2014-12-11 15:15:04
Projekt 02 w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Cedynia w 2015r.

 
2014-12-11 15:15:44
Projekt 03 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Cedyni.

 
2014-12-12 13:26:32
Projekt 04 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Cedynia na rok 2014

 
2014-12-17 10:09:36
Projekt 05 w sprawie: wykazu wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014

 
2014-12-17 10:12:06
Projekt 06 w sprawie: zmiany w Uchwałach: Nr XXXV/286/2014 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 18 lipca 2014 r. i Nr XXXVII/306/2014 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 7 listopada 2014 roku

 
2014-12-17 10:14:23