Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
ZARZĄDZENIE Nr 01/03 BURMISTRZA CEDYNI z dnia 5 lutego 2003r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu wyłaniającego kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Piasku.

ZARZĄDZENIE Nr 01/03 BURMISTRZA CEDYNI z dnia 5 lutego 2003r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu wyłaniającego kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Piasku.
2008-06-19 15:04:00
Zarządzenie Nr 02/03 BURMISTRZA CEDYNI z dnia 26 lutego 2003r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Piasku.

Zarządzenie Nr 02/03 BURMISTRZA CEDYNI z dnia 26 lutego 2003r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Piasku.
2008-06-19 15:05:00
Zarządzenie Nr 03/03 BURMISTRZA CEDYNI z dnia 20 maja 2003r. w sprawie przeprowadzenia kontroli stanu czystości i porządku na terenie miasta i Gminy Cedynia.

Zarządzenie Nr 03/03 BURMISTRZA CEDYNI z dnia 20 maja 2003r. w sprawie przeprowadzenia kontroli stanu czystości i porządku na terenie miasta i Gminy Cedynia.
2008-06-19 15:06:00
Zarządzenie Nr 04/03 BURMISTRZA CEDYNI z dnia 29 kwietnia 2003r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego wypłacanego z budżetu gminy dla starażaków uczestniczących w działaniach ratowniczych i szkoleniach organizowanych przez Państwową Str

Zarządzenie Nr 04/03 BURMISTRZA CEDYNI z dnia 29 kwietnia 2003r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego wypłacanego z budżetu gminy dla starażaków uczestniczących w działaniach ratowniczych i szkoleniach organizowanych przez Państwową Str
2008-06-19 15:06:00
Zarządzenie Nr 47/03 Burmistrza Cedyni z dnia 09 czerwca 2003r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, położonej w obrębie Bielinek, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.

Zarządzenie Nr 47/03 Burmistrza Cedyni z dnia 09 czerwca 2003r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, położonej w obrębie Bielinek, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.
2008-06-19 15:07:00
Zarządzenie Nr 50/03 Burmistrza Cedyni z dnia 02 lipca 2003r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, w sesji letniej 2003r.

Zarządzenie Nr 50/03 Burmistrza Cedyni z dnia 02 lipca 2003r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, w sesji letniej 2003r.
2008-06-19 15:08:00
Zarządzenie Nr 48/03 Burmistrza Cedyni z dnia 09 czerwca 2003r. w sprawie ustalenia oceny nieruchomości niezabudowanej – działka numer 71/7 położonej w obrębie Osinów Dolny, gm. Cedynia przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawienie

Zarządzenie Nr 48/03 Burmistrza Cedyni z dnia 09 czerwca 2003r. w sprawie ustalenia oceny nieruchomości niezabudowanej – działka numer 71/7 położonej w obrębie Osinów Dolny, gm. Cedynia przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawienie
2008-06-19 15:08:00
Zarządzenie Nr 51/03 Burmistrza Cedyni z dnia 02 lipca 2003r. w sprawie wynagrodzenia ekspertów wchodzących w skład Komisji Egzaminacyjnej do spraw nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 51/03 Burmistrza Cedyni z dnia 02 lipca 2003r. w sprawie wynagrodzenia ekspertów wchodzących w skład Komisji Egzaminacyjnej do spraw nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
2008-06-19 15:09:00
Zarządzenie Nr 52/03 Burmistrza Cedyni z dnia 03 lipca 2003r. w sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie z sali posiedzeń Urzędu oraz świetlic wiejskich.

Zarządzenie Nr 52/03 Burmistrza Cedyni z dnia 03 lipca 2003r. w sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie z sali posiedzeń Urzędu oraz świetlic wiejskich.
2008-06-19 15:09:00
Zarządzenie Nr 53/03 Burmistrza Cedyni z dnia 14 lipca 2003r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, w sesji letniej 2003r.

Zarządzenie Nr 53/03 Burmistrza Cedyni z dnia 14 lipca 2003r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, w sesji letniej 2003r.
2008-06-19 15:10:00