Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie Burmistrza Cedyni z dnia 30 września 2010r. o okręgach w gminie Cedynie, liczbie radnych wybieranych w każdym okrędu w wyborach do Rady Miejskiej w Cedyni oraz wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej.

Obwieszczenie Burmistrza Cedyni z dnia 30 września 2010r. o okręgach w gminie Cedynie, liczbie radnych wybieranych w każdym okrędu w wyborach do Rady Miejskiej w Cedyni oraz wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej.
2010-10-11 10:33:41
Gminna Komisja Wyborcza w Cedyni podaje do wiadomości publicznej informacje o swoim składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach

Gminna Komisja Wyborcza w Cedyni podaje do wiadomości publicznej informacje o swoim składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach
2010-10-11 15:47:21
UAKTUALNIENIE - Gminna Komisja Wyborcza w Cedyni podaje do wiadomości publicznej informacje o swoim składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach

UAKTUALNIENIE - Gminna Komisja Wyborcza w Cedyni podaje do wiadomości publicznej informacje o swoim składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach
2010-10-13 09:31:43
Miejsca na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w gminie Cedynia

Miejsca na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w gminie Cedynia
2010-10-14 11:01:35
UAKTUALNIENIE - Gminna Komisja Wyborcza w Cedyni podaje do wiadomości publicznej informacje o swoim składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach

UAKTUALNIENIE - Gminna Komisja Wyborcza w Cedyni podaje do wiadomości publicznej informacje o swoim składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach
2010-10-14 15:07:39
UAKTUALNIENIE - Gminna Komisja Wyborcza w Cedyni podaje do wiadomości publicznej informacje o swoim składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach

UAKTUALNIENIE - Gminna Komisja Wyborcza w Cedyni podaje do wiadomości publicznej informacje o swoim składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach
2010-10-15 09:13:01
Informacja - pełnomocnictwo do głosowania

Informacja - pełnomocnictwo do głosowania
2010-10-28 13:49:08
Informacja - wyborcy niepełnosprawni

Informacja - wyborcy niepełnosprawni
2010-10-28 13:50:16
Informacja - spis wyborców do wglądu

Informacja - spis wyborców do wglądu
2010-10-28 13:51:30
O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA CEDYNI z dnia 27 października 2010r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych.

O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA CEDYNI z dnia 27 października 2010r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych.
2010-10-28 13:52:59