Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA CEDYNI Z DNIA 05 WRZEŚNIA 2011 R. w sprawie uprawnienia wyborców niepełnosprawnych do głosowania korespondencyjnego w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA CEDYNI Z DNIA 05 WRZEŚNIA 2011 R. w sprawie uprawnienia wyborców niepełnosprawnych do głosowania korespondencyjnego w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011r.
2011-09-09 12:37:14
O B W IE S Z C Z E N I E BURMISTRA CEDYNI Z DNIA 05 WRZEŚNIA 2011R. w sprawie prawa do głosowania za pośrednictwem pełnomocnika.

O B W IE S Z C Z E N I E BURMISTRA CEDYNI Z DNIA 05 WRZEŚNIA 2011R. w sprawie prawa do głosowania za pośrednictwem pełnomocnika.
2011-09-09 12:37:57
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA CEDYNI Z DNIA 05 WRZEŚNIA 2011R. - Informacja o numerach i granicach obwodów głosowania

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA CEDYNI Z DNIA 05 WRZEŚNIA 2011R. - Informacja o numerach i granicach obwodów głosowania
2011-09-09 12:38:36
INFORMACJA BURMISTRZA CEDYNI Z DNIA 21 WRZESNIA 2011R. w sprawie składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych

 
2011-09-27 08:49:05
INFORMACJA dla osób niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011r.

 
2011-09-27 08:50:18
Informacja dla wyborców niepełnosprawnych

 
2011-09-27 08:52:02
Spis Wyborców do wglądu

 
2011-09-27 08:52:55
Dowóz wyborców niepełnosprawnych do lokalu wyborczego

 
2011-09-27 08:53:36
Zaświadczenie dla męża zaufania

 
2011-09-27 09:18:58
ZARZĄDZENIE NR 138/2011 BURMISTRZA CEDYNI Z DNIA 16 SIERPNIA 2011R. w sprawie zapewnienia na obszarze Gminy Cedynia liczbę miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 9 października 2011r.

 
2011-09-27 09:30:22