Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego

 
2014-02-26 13:15:23
Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które zostaną zarządzone na dzień 25 maja 2014 r.

 
2014-02-26 13:16:09
ZARZĄDZENIE NR 36/2014 BURMISTRZA CEDYNI Z DNIA 27 MARCA 2014r. w sprawie zapewnienia na terenie Gminy Cedynia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 36/2014 BURMISTRZA CEDYNI Z DNIA 27 MARCA 2014r. w sprawie zapewnienia na terenie Gminy Cedynia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.

2014-04-09 14:55:56
Informacja o numerach i granicach stałych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie, które z obwodowych komisji wyborczych są wyznaczone przez Burmistrza Cedyni dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.

 
2014-04-10 14:41:17
Informacja o wyznaczonych miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych na terenie Gminy Cedynia

 
2014-04-10 14:44:02
I N F O R M A C J A w sprawie prawa do głosowania za pośrednictwem pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.

 
2014-04-29 14:38:25
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA CEDYNI Z DNIA 24 KWIETNIA 2014R. w sprawie głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.

 
2014-04-29 14:39:11
INFORMACJA w sprawie zgłaszania kandydatów na członków do obwodowych komisji wyborczych w wyborach na posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.

 
2014-04-29 14:39:44
Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które zostaną zarządzone na dzień 25 maja 2014 r.

 
2014-05-05 13:55:20
Obwodowe Komisje Wyborcze na terenie Gminy Cedynia w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r

 
2014-05-06 13:06:40