Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

 
2014-09-02 15:21:47
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA CEDYNI z dnia 28 sierpnia 2014r.

 
2014-09-02 15:35:09
OBWIESZCZENIE STAROSTY GRYFIŃSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2014 r. o okręgach wyborczych w powiecie gryfińskim, liczbie radnych wybieranych w wyborach do Rady Powiatu w Gryfinie oraz wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej

 
2014-09-03 14:50:53
Zgłoszenie kandydata na członka komisji wyborczej

 
2014-09-11 12:01:50
Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

 
2014-09-11 12:04:40
WYKAZ OBYWATELI POPIERAJĄCYCH UTWORZENIE KOMITETU WYBORCZEGO WYBORCÓW

 
2014-09-12 08:53:56
OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA KANDYDOWANIE

 
2014-09-12 08:55:15
OŚWIADCZENIE KANDYDATA — OBYWATELA UNII EUROPEJSKIEJ NIEBĘDĄCEGO OBYWATELEM POLSKIM

 
2014-09-12 08:56:01
Lista podpisów popierająca kandydata na radnego

 
2014-09-12 08:57:08
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

 
2014-09-12 15:09:15