Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA NR XXXII/335/2018 RADY MIEJSKIEJ W CEDYNI z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Cedynia na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

2018-03-19 11:35:02
UCHWAŁA NR XXXII/334/2018 RADY MIEJSKIEJ W CEDYNI z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Cedynia na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

2018-03-19 11:34:23
UCHWAŁA NR XV/130/2012 RADY MIEJSKIEJ W CEDYNI z dnia 11 maja 2012 r. w sprawie podziału Gminy Cedynia na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

UCHWAŁA NR XV/130/2012 RADY MIEJSKIEJ W CEDYNI z dnia 11 maja 2012 r. w sprawie podziału Gminy Cedynia na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

2014-02-26 13:12:57
UCHWAŁA NR XVIII/162/2012 RADY MIEJSKIEJ W CEDYNI z dnia 25 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Cedynia na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

 
2014-02-26 13:13:29