Lokal użytkowy położony w Cedyni przy ul. Żymierskiego (po byłej kasie PKS) 

 

Lokal użytkowy położony w Cedyni przy ul. Żymierskiego (po byłej kasie PKS) 

Burmistrz Cedyni ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem:

 

lokalu użytkowego położonego w Cedyni przy ul. Żymierskiego (po byłej kasie PKS) o powierzchni użytkowej 11,00 m2 ,

Stawka wywoławcza czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu miesięcznie wynosi 7,72 zł plus 22% VAT.

Wadium ustalono w kwocie 100 zł (słownie: sto złotych)
Przetarg odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2005 roku o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego Cedyni przy ul. Plac Wolności 1, w Sali posiedzeń.

Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium na konto Urzędu Miejskiego w Cedyni w Banku Spółdzielczym w Chojnie Oddział w Cedyni Nr konta 88 9370 1017 0100 0185 2001 0003 najpóźniej do dnia 25 kwietnia 2005 r. do godziny 9.30.


Wygrywający przetarg ustny obowiązany jest w ciągu 7 dni podpisać umowę najmu. Wadium złożone przez oferenta, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu. Natomiast pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po zamknięciu przetargu Najemcę poza czynszem obciążają wydatki związane z utrzymaniem lokalu, tzn. ogrzewanie, wywóz nieczystości stałych, itp.

Celem obejrzenia lokalu proszę o kontakt z Zakładem Remontowo-Budowlanym w Cedyni ul. Obr. Stalingradu 38, tel. 414-41-29.


Dodatkowe informacje udzielane są w Urzędzie Miejskim w Cedyni, pokój nr 8, w godz. 800 - 1500, tel. 414-40-58.

Burmistrz Cedyni zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny

 

Cedynia, dnia 25.03.2005 r.

 


Liczba odwiedzin : 481
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Cedyni
Osoba wprowadzająca informację : Michał Nieścioruk
Osoba odpowiedzialna za informację : Beata Szóstakiewicz
Czas wytworzenia: 2008-06-16 09:06:00
Czas publikacji: 2008-06-16 09:06:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak