Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 1/06 Burmistrza Cedyni z dnia 04 stycznia 2006 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego

Zarządzenie Nr 1/06 Burmistrza Cedyni z dnia 04 stycznia 2006 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego
2008-07-07 14:31:00
Zarządzenie NR 02/06 Burmistrza Cedyni z dnia 9 stycznia 2006 r. W sprawie układu wykonawczego budżetu do Uchwały Rady Miejskiej w Cedyni Nr XXXI/289/05 z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Cedynia na rok 2006.

Zarządzenie NR 02/06 Burmistrza Cedyni z dnia 9 stycznia 2006 r. W sprawie układu wykonawczego budżetu do Uchwały Rady Miejskiej w Cedyni Nr XXXI/289/05 z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Cedynia na rok 2006.
2008-07-07 14:43:00
Zarządzenie Nr 03/06 Burmistrza Cedyni z dnia 9 stycznia 2006 r. w sprawie: ustalenia planu finansowego Urzędu - jednostki samorządu terytorialnego na rok 2006

Zarządzenie Nr 03/06 Burmistrza Cedyni z dnia 9 stycznia 2006 r. w sprawie: ustalenia planu finansowego Urzędu - jednostki samorządu terytorialnego na rok 2006
2008-07-07 14:51:00
Zarządzenie Nr 4/06 Burmistrza Cedyni z dnia 9 stycznia 2006 r. w sprawie: ustalenia planu finansowego zadań zleconych na rok 2006

Zarządzenie Nr 4/06 Burmistrza Cedyni z dnia 9 stycznia 2006 r. w sprawie: ustalenia planu finansowego zadań zleconych na rok 2006
2008-07-07 14:53:00
ZARZĄDZENIE Nr 5/06 BURMISTRZA CEDYNI z dnia 9 stycznia 2006 r. W sprawie: przyjęcia polityki rachunkowości dotyczącej ewidencjonowania w księgach rachunkowych jednostki i organu zadania pod nazwą: „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków komunaln

ZARZĄDZENIE Nr 5/06 BURMISTRZA CEDYNI z dnia 9 stycznia 2006 r. W sprawie: przyjęcia polityki rachunkowości dotyczącej ewidencjonowania w księgach rachunkowych jednostki i organu zadania pod nazwą: „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków komunaln
2008-07-07 14:54:00
Zarządzenie Nr 6/06 Burmistrza Cedyni z dnia 17.01.2006 r. w sprawie wprowadzenia planu prac wdrożeniowych Wieloletniego Planu Inwestycji i Remontów na rok 2006.

Zarządzenie Nr 6/06 Burmistrza Cedyni z dnia 17.01.2006 r. w sprawie wprowadzenia planu prac wdrożeniowych Wieloletniego Planu Inwestycji i Remontów na rok 2006.
2008-07-07 14:55:00
ZARZĄDZENIE Nr 7/06 ZARZĄDZENIE Nr 7/06 Z DNIA 25 stycznia 2006 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości zabudowanej – działki numer 101/4, położonej w obrębie 2 miasta Cedynia, przeznaczonej do sprzedaży w pierwszym, nieograniczonym przetargu ustnym.

ZARZĄDZENIE Nr 7/06 ZARZĄDZENIE Nr 7/06 Z DNIA 25 stycznia 2006 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości zabudowanej – działki numer 101/4, położonej w obrębie 2 miasta Cedynia, przeznaczonej do sprzedaży w pierwszym, nieograniczonym przetargu ustnym.
2008-07-07 14:58:00
ZARZĄDZENIE Nr 8/06 BURMISTRZA CEDYNI Z DNIA 25 stycznia 2006 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, położonej w obrębie 2 miasta Cedynia, przeznaczonej do sprzedaży w drodze nieograniczonego przetargu ustnego.

ZARZĄDZENIE Nr 8/06 BURMISTRZA CEDYNI Z DNIA 25 stycznia 2006 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, położonej w obrębie 2 miasta Cedynia, przeznaczonej do sprzedaży w drodze nieograniczonego przetargu ustnego.
2008-07-07 15:03:00
ZARZĄDZENIE Nr 9/06 BURMISTRZA CEDYNI Z DNIA 25 stycznia 2006 r. w sprawie ustalenia ceny udziału do 1/3 części w nieruchomości zabudowanej – działki numer 61/10, położonej w obrębie Golice, gm. Cedynia, przeznaczonej do sprzedaży w pierwszym, nieograni

ZARZĄDZENIE Nr 9/06 BURMISTRZA CEDYNI Z DNIA 25 stycznia 2006 r. w sprawie ustalenia ceny udziału do 1/3 części w nieruchomości zabudowanej – działki numer 61/10, położonej w obrębie Golice, gm. Cedynia, przeznaczonej do sprzedaży w pierwszym, nieograni
2008-07-07 15:06:00
ZARZĄDZENIE Nr 10/2006 BURMISTRZA CEDYNI Z DNIA 25 stycznia 2006 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, położonej w obrębie Golice , przeznaczonej do sprzedaży w drodze nieograniczonego przetargu ustnego.

ZARZĄDZENIE Nr 10/2006 BURMISTRZA CEDYNI Z DNIA 25 stycznia 2006 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, położonej w obrębie Golice , przeznaczonej do sprzedaży w drodze nieograniczonego przetargu ustnego.
2008-07-07 15:16:00