Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
ZARZĄDZENIE Nr 137/07 BURMISTRZA CEDYNI Z DNIA 19 listopada 2007 r. w sprawie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości lokalowej, położonej w obrębie Bielinek , przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotych

ZARZĄDZENIE Nr 137/07 BURMISTRZA CEDYNI Z DNIA 19 listopada 2007 r. w sprawie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości lokalowej, położonej w obrębie Bielinek , przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotych
2007-11-19 00:00:00
Zarządzenie NR 01/07 Burmistrza Cedyni z dnia 10 stycznia 2007 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu do Uchwały Rady Miejskiej w Cedyni Nr III/19/06 z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Cedynia na rok 2007

Zarządzenie NR 01/07 Burmistrza Cedyni z dnia 10 stycznia 2007 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu do Uchwały Rady Miejskiej w Cedyni Nr III/19/06 z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Cedynia na rok 2007
2008-06-19 12:38:00
Zarządzenie Nr 2/07 Burmistrza Cedyni z dnia 10 stycznia 2007 r. w sprawie: ustalenia planu finansowego zadań zleconych na rok 2007

Zarządzenie Nr 2/07 Burmistrza Cedyni z dnia 10 stycznia 2007 r. w sprawie: ustalenia planu finansowego zadań zleconych na rok 2007
2008-06-19 12:40:00
Zarządzenie Nr 3/07 Burmistrza Cedyni z dnia 10 stycznia 2007 r. w sprawie: ustalenia planu finansowego Urzędu - jednostki samorządu terytorialnego na rok 2007

Zarządzenie Nr 3/07 Burmistrza Cedyni z dnia 10 stycznia 2007 r. w sprawie: ustalenia planu finansowego Urzędu - jednostki samorządu terytorialnego na rok 2007
2008-06-19 12:41:00
ZARZĄDZENIE NR 4/07 BURMISTRZA CEDYNI Z DNIA 23 STYCZNIA 2007R. w sprawie zwołania Zebrań Wiejskich dla wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w Gminie Cedynia.

ZARZĄDZENIE NR 4/07 BURMISTRZA CEDYNI Z DNIA 23 STYCZNIA 2007R. w sprawie zwołania Zebrań Wiejskich dla wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w Gminie Cedynia.
2008-06-19 12:45:00
Zarządzenie nr 5/2007 Burmistrza Cedyni z dnia 23 stycznia 2007 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie, dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Cedynia.

Zarządzenie nr 5/2007 Burmistrza Cedyni z dnia 23 stycznia 2007 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie, dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Cedynia.
2008-06-19 12:47:00
ZARZĄDZENIE NR 7/07 BURMISTRZA CEDYNI Z DNIA 26 STYCZNIA 2007R. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Osiedla Cedynia.

ZARZĄDZENIE NR 7/07 BURMISTRZA CEDYNI Z DNIA 26 STYCZNIA 2007R. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Osiedla Cedynia.
2008-06-19 12:48:00
ZARZĄDZENIE NR 6/07 BURMISTRZA CEDYNI Z DNIA 24 STYCZNIA 2007 R. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

ZARZĄDZENIE NR 6/07 BURMISTRZA CEDYNI Z DNIA 24 STYCZNIA 2007 R. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
2008-06-19 12:48:00
ZARZĄDZENIE NR 9/07 BURMISTRZA CEDYNI Z DNIA 07 lutego 2007r. w sprawie powołania komisji do spraw oceny ofert na prowadzenie, w 2007r. drużyn piłkarskich zrzeszonych w UKS „Czcibor” Cedynia i UKS „Orły” Lubiechów Górny.

ZARZĄDZENIE NR 9/07 BURMISTRZA CEDYNI Z DNIA 07 lutego 2007r. w sprawie powołania komisji do spraw oceny ofert na prowadzenie, w 2007r. drużyn piłkarskich zrzeszonych w UKS „Czcibor” Cedynia i UKS „Orły” Lubiechów Górny.
2008-06-19 12:52:00
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 10/07 Burmistrza Cedyni z dnia 12 lutego 2007 r. W sprawie układu wykonawczego budżetu do uchwały Rady Miejskiej w Cedyni Nr IV/30/07 z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Cedynia na rok 2007

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 10/07 Burmistrza Cedyni z dnia 12 lutego 2007 r. W sprawie układu wykonawczego budżetu do uchwały Rady Miejskiej w Cedyni Nr IV/30/07 z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Cedynia na rok 2007
2008-06-19 12:53:00