Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
ZARZĄDZENIE NR 1/2008 BURMISTRZA CEDYNI Z DNIA 02 STYCZNIA 2008 w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego dla wyboru sołtysa Sołectwa Lubiechów Górny.

ZARZĄDZENIE NR 1/2008 BURMISTRZA CEDYNI Z DNIA 02 STYCZNIA 2008 w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego dla wyboru sołtysa Sołectwa Lubiechów Górny.
2008-06-12 13:53:00
ZARZĄDZENIE NR 2/2008 BURMISTRZA CEDYNI z dnia 02 stycznia 2008r. w sprawie ustalenia szczegółowego harmonogramu dochodów i wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Cedyni na rok 2008 w podziale na miesiące.

ZARZĄDZENIE NR 2/2008 BURMISTRZA CEDYNI z dnia 02 stycznia 2008r. w sprawie ustalenia szczegółowego harmonogramu dochodów i wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Cedyni na rok 2008 w podziale na miesiące.
2008-06-12 13:57:00
Zarządzenie nr 3/2008 Burmistrza Cedyni z dnia 2 stycznia 2008 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2008-2010

Zarządzenie nr 3/2008 Burmistrza Cedyni z dnia 2 stycznia 2008 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2008-2010
2008-06-12 14:05:00
Zarządzenie Nr 4/08 Burmistrza Cedyni z dnia 28.01.2008 r. w sprawie wprowadzenia planu prac wdrożeniowych Wieloletniego Planu Inwestycji i Remontów na rok 2008.

Zarządzenie Nr 4/08 Burmistrza Cedyni z dnia 28.01.2008 r. w sprawie wprowadzenia planu prac wdrożeniowych Wieloletniego Planu Inwestycji i Remontów na rok 2008.
2008-06-12 14:07:00
ZARZĄDZENIE Nr 5/08 BURMISTRZA CEDYNI Z DNIA 7 lutego 2008 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

ZARZĄDZENIE Nr 5/08 BURMISTRZA CEDYNI Z DNIA 7 lutego 2008 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
2008-06-12 14:12:00
ZARZĄDZENIE NR 06/08 BURMISTRZA CEDYNI Z DNIA 07 lutego 2008r. w sprawie powołania komisji do spraw oceny ofert na prowadzenie, w 2008r. drużyn piłkarskich zrzeszonych w UKS „Czcibor” Cedynia.

ZARZĄDZENIE NR 06/08 BURMISTRZA CEDYNI Z DNIA 07 lutego 2008r. w sprawie powołania komisji do spraw oceny ofert na prowadzenie, w 2008r. drużyn piłkarskich zrzeszonych w UKS „Czcibor” Cedynia.
2008-06-12 14:17:00
ZARZĄDZENIE Nr 7/08 BURMISTRZA CEDYNI Z DNIA 7 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej miesięcznego czynszu za dzierżawę nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres dłuższy niż 3 lata w trzecim, nieograniczonym przetargu pisemnym.

ZARZĄDZENIE Nr 7/08 BURMISTRZA CEDYNI Z DNIA 7 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej miesięcznego czynszu za dzierżawę nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres dłuższy niż 3 lata w trzecim, nieograniczonym przetargu pisemnym.
2008-06-12 14:18:00
ZARZĄDZENIE NR 8/2008 BURMISTRZA CEDYNI Z DNIA 12 LUTEGO 2008 w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego dla wyboru sołtysa Sołectwa Stary Kostrzynek.

ZARZĄDZENIE NR 8/2008 BURMISTRZA CEDYNI Z DNIA 12 LUTEGO 2008 w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego dla wyboru sołtysa Sołectwa Stary Kostrzynek.
2008-06-12 14:19:00
ZARZĄDZENIE Nr 9/ 2008 BURMISTRZA CEDYNI z dnia 15 lutego 2008r. W sprawie zmiany szczegółowego harmonogramu wydatków jednostek oświatowych na rok 2008.

ZARZĄDZENIE Nr 9/ 2008 BURMISTRZA CEDYNI z dnia 15 lutego 2008r. W sprawie zmiany szczegółowego harmonogramu wydatków jednostek oświatowych na rok 2008.
2008-06-12 14:20:00
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 10/08 Burmistrza Cedyni z dnia 15 luty 2008 r. w sprawie: regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Urząd Miejski w Cedyni.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 10/08 Burmistrza Cedyni z dnia 15 luty 2008 r. w sprawie: regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Urząd Miejski w Cedyni.
2008-06-12 14:21:00