Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
ZARZĄDZENIE NR 1/2009 BURMISTRZA CEDYNI z dnia 02 stycznia 2009r. W sprawie ustalenia szczegółowego harmonogramu dochodów i wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Cedyni na rok 2009 w podziale na miesiące

ZARZĄDZENIE NR 1/2009 BURMISTRZA CEDYNI z dnia 02 stycznia 2009r. W sprawie ustalenia szczegółowego harmonogramu dochodów i wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Cedyni na rok 2009 w podziale na miesiące
2009-01-08 11:30:20
Zarządzenie Nr 2/2009 Burmistrza Cedyni z dnia 5 stycznia 2009 r. W sprawie: układu wykonawczego budżetu do Uchwały Rady Miejskiej w Cedyni Nr XXV/218/08 z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Cedynia na rok 2009 .

Zarządzenie Nr 2/2009 Burmistrza Cedyni z dnia 5 stycznia 2009 r. W sprawie: układu wykonawczego budżetu do Uchwały Rady Miejskiej w Cedyni Nr XXV/218/08 z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Cedynia na rok 2009 .
2009-01-21 10:14:17
ZARZĄDZENIE Nr 3/2009 BURMISTRZA CEDYNI z dnia 5 stycznia 2009 r. W sprawie ustalenia planu finansowego dla jednostki Urząd Miejski i jednostki Punkt Informacji Turystycznej na rok 2009

ZARZĄDZENIE Nr 3/2009 BURMISTRZA CEDYNI z dnia 5 stycznia 2009 r. W sprawie ustalenia planu finansowego dla jednostki Urząd Miejski i jednostki Punkt Informacji Turystycznej na rok 2009
2009-01-21 10:15:25
Zarządzenie Nr 4/2009 Burmistrza Cedyni z dnia 5 stycznia 2009 r. w sprawie: ustalenia planu finansowego zadań zleconych na rok 2009

Zarządzenie Nr 4/2009 Burmistrza Cedyni z dnia 5 stycznia 2009 r. w sprawie: ustalenia planu finansowego zadań zleconych na rok 2009
2009-01-21 10:16:58
ZARZĄDZENIE Nr 5/2009 BURMISTRZA CEDYNI Z DNIA 16 stycznia 2009 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości lokalowej, położonej w obrębie 2 miasta Cedynia , przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2009 BURMISTRZA CEDYNI Z DNIA 16 stycznia 2009 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości lokalowej, położonej w obrębie 2 miasta Cedynia , przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy.
2009-01-21 10:28:31
ZARZĄDZENIE Nr 6/2009 BURMISTRZA CEDYNI Z DNIA 16 stycznia 2009 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości lokalowej, położonej w obrębie Orzechów, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy.

ZARZĄDZENIE Nr 6/2009 BURMISTRZA CEDYNI Z DNIA 16 stycznia 2009 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości lokalowej, położonej w obrębie Orzechów, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy.
2009-01-21 10:30:20
ZARZĄDZENIE Nr 8/09 BURMISTRZA CEDYNI Z DNIA 26 stycznia 2009 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, położonej w obrębie Osinów Dolny, przeznaczonej do sprzedaży w drodze nieograniczonego przetargu ustnego.

ZARZĄDZENIE Nr 8/09 BURMISTRZA CEDYNI Z DNIA 26 stycznia 2009 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, położonej w obrębie Osinów Dolny, przeznaczonej do sprzedaży w drodze nieograniczonego przetargu ustnego.
2009-01-27 11:25:49
ZARZĄDZENIE Nr 9/09 BURMISTRZA CEDYNI Z DNIA 26 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości niezabudowanej – działki numer 112/1, położonej w obrębie Osinów Dolny, przeznaczonej do sprzedaży w przetargu ustnym, nieograniczonym.

ZARZĄDZENIE Nr 9/09 BURMISTRZA CEDYNI Z DNIA 26 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości niezabudowanej – działki numer 112/1, położonej w obrębie Osinów Dolny, przeznaczonej do sprzedaży w przetargu ustnym, nieograniczonym.
2009-01-27 11:27:15
ZARZĄDZENIE Nr 10/09 BURMISTRZA CEDYNI Z DNIA 27 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej miesięcznego czynszu za dzierżawę nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres dłuższy niż 3 lata w drugim, nieograniczonym przetargu pisemnym.

ZARZĄDZENIE Nr 10/09 BURMISTRZA CEDYNI Z DNIA 27 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej miesięcznego czynszu za dzierżawę nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres dłuższy niż 3 lata w drugim, nieograniczonym przetargu pisemnym.
2009-01-27 13:12:09
ZARZĄDZENIE NR 11/09 BURMISTRZA CEDYNI Z DNIA 28 stycznia 2009r. w sprawie powołania komisji do spraw oceny ofert na zadanie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu pn.: „Prowadzenie drużyn piłkarskich(drużyny seniorów, juniorów i trampkarzy) na terenie gminy Cedynia w 2009r.”.

ZARZĄDZENIE NR 11/09 BURMISTRZA CEDYNI Z DNIA 28 stycznia 2009r. w sprawie powołania komisji do spraw oceny ofert na zadanie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu pn.: „Prowadzenie drużyn piłkarskich(drużyny seniorów, juniorów i trampkarzy) na terenie gminy Cedynia w 2009r.”.
2009-02-05 10:57:21