Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 22/2011 Burmistrza Cedyni z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie zasad stosowania w Urzędzie Miejskim w Cedyni Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

2016-04-06 14:03:13
ZARZĄDZENIE Nr 2/11 BURMISTRZA CEDYNI z dnia 3 stycznia 2011 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

ZARZĄDZENIE Nr 2/11 BURMISTRZA CEDYNI z dnia 3 stycznia 2011 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
2011-01-04 11:00:20
ZARZĄDZENIE NR 1/2011 BURMISTRZA CEDYNI z dnia 03 stycznia 2011r. w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Cedyni.

ZARZĄDZENIE NR 1/2011 BURMISTRZA CEDYNI z dnia 03 stycznia 2011r. w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Cedyni.
2011-01-04 11:07:50
ZARZĄDZENIE NR 3/2011 BURMISTRZA CEDYNI z dnia 04 stycznia 2011r. W sprawie ustalenia szczegółowego harmonogramu dochodów i wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Cedyni na rok 2011 w podziale na miesiące:

ZARZĄDZENIE NR 3/2011 BURMISTRZA CEDYNI z dnia 04 stycznia 2011r. W sprawie ustalenia szczegółowego harmonogramu dochodów i wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Cedyni na rok 2011 w podziale na miesiące:
2011-01-05 13:21:51
ZARZĄDZENIE NR 4 / 2011r. BURMISTRZA CEDYNI Z DNIA 12 STYCZNIA 2011 R. w sprawie zwołania Zebrań Wiejskich dla wyboru Sołtysów i Rad Sołeckich w Gminie Cedynia.

ZARZĄDZENIE NR 4 / 2011r. BURMISTRZA CEDYNI Z DNIA 12 STYCZNIA 2011 R. w sprawie zwołania Zebrań Wiejskich dla wyboru Sołtysów i Rad Sołeckich w Gminie Cedynia.
2011-01-18 14:12:04
ZARZĄDZENIE NR 6/2011 BURMISTRZA CEDYNI z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2011r.

ZARZĄDZENIE NR 6/2011 BURMISTRZA CEDYNI z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2011r.
2011-01-23 22:11:28
ZARZĄDZENIE NR 10/ 2011r. BURMISTRZA CEDYNI Z DNIA 20 STYCZNIA 2011 R. zmieniające w sprawie zwołania Zebrań Wiejskich dla wyboru Sołtysów i Rad Sołeckich w Gminie Cedynia.

ZARZĄDZENIE NR 10/ 2011r. BURMISTRZA CEDYNI Z DNIA 20 STYCZNIA 2011 R. zmieniające w sprawie zwołania Zebrań Wiejskich dla wyboru Sołtysów i Rad Sołeckich w Gminie Cedynia.
2011-01-23 22:15:08
ZARZĄDZENIE Nr 11/2011 BURMISTRZA CEDYNI z dnia 24 stycznia 2011r. W sprawie przyjęcia w polityce rachunkowości zasad dotyczących rozliczania sołtysów wsi z korzystania z telefonów prywatnych do celów służbowych.

ZARZĄDZENIE Nr 11/2011 BURMISTRZA CEDYNI z dnia 24 stycznia 2011r. W sprawie przyjęcia w polityce rachunkowości zasad dotyczących rozliczania sołtysów wsi z korzystania z telefonów prywatnych do celów służbowych.
2011-01-26 11:13:38
ZARZĄDZENIE Nr 13/11 BURMISTRZA CEDYNI Z DNIA 28 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej miesięcznego czynszu za dzierżawę nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w pierwszym, nieograniczonym przetargu ustnym.

ZARZĄDZENIE Nr 13/11 BURMISTRZA CEDYNI Z DNIA 28 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej miesięcznego czynszu za dzierżawę nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w pierwszym, nieograniczonym przetargu ustnym.
2011-01-29 09:09:46
Zarządzenie Nr 14/2011 Burmistrza Cedyni z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Cedyni

Zarządzenie Nr 14/2011 Burmistrza Cedyni z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Cedyni
2011-01-29 09:13:30