Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
ZARZĄDZENIE Nr 3/2012 BURMISTRZA CEDYNI Z DNIA 05 stycznia 2012 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości lokalowej, położonej w obrębie Żelichów gmina Cedynia, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy.

 
2012-01-09 13:37:19
ZARZĄDZENIE Nr 4/2012 BURMISTRZA CEDYNI Z DNIA 16 stycznia 2012 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

 
2012-01-18 07:54:15
ZARZĄDZENIE NR 1/2012 BURMISTRZA CEDYNI z dnia 04 stycznia 2012r. W sprawie ustalenia szczegółowego harmonogramu dochodów i wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Cedyni na rok 2011 w podziale na miesiące:

 
2012-01-31 09:36:41
ZARZĄDZENIE NR 2/2012 BURMISTRZA CEDYNI z dnia 4 stycznia 2012r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie z pomieszczeń znajdujących się w budynkach szkolnych na terenie gminy Cedynia.

 
2012-02-03 09:13:14
Zarządzenie Nr 5/2012 Burmistrza Cedyni z dnia 19 stycznia 2012 r. W sprawie: przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu na podstawie Uchwały Nr XII/92/2011 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Cedynia na rok 2012

 
2012-02-06 15:50:25
ZARZĄDZENIE Nr 6/2012 BURMISTRZA CEDYNI z dnia 19 stycznia 2012 r. W sprawie ustalenia planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Cedyni na rok 2012

 
2012-02-06 16:02:12
Zarządzenie Nr 7/2012 Burmistrza Cedyni z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie: ustalenia planu finansowego zadań zleconych na rok 2012 r.

 
2012-02-06 16:03:09
ZARZĄDZENIE NR 12/2012 BURMISTRZA CEDYNI z dnia 07 lutego 2012r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2012r.

 
2012-02-08 09:04:16
ZARZĄDZENIE NR 10 /2012 BURMISTRZA CEDYNI z dnia 30 stycznia 2012r. W sprawie zmiany szczegółowego harmonogramu wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Cedyni na rok 2012.

 
2012-02-08 09:06:13
Zarządzenie Nr 9/2012 Burmistrza Cedyni z dnia 19 stycznia 2012r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Cedyni do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji.

 
2012-02-08 09:08:16