Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
ZARZĄDZENIE NR 1/2013 BURMISTRZA CEDYNI Z DNIA 02 STYCZNIA 2013 R. w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego dla wyboru Sołtysa Sołectwa Radostów, gm. Cedynia.

 
2013-01-02 12:08:36
ZARZĄDZENIE NR 2/2013 BURMISTRZA CEDYNI z dnia 04 stycznia 2013r. W sprawie ustalenia szczegółowego harmonogramu dochodów i wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Cedyni na rok 2013 w podziale na miesiące:

 
2013-01-08 10:40:29
ZARZĄDZENIE NR 3 / 2013 BURMISTRZA CEDYNI z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Cedyni.

 
2013-01-11 08:51:33
ZARZĄDZENIE Nr 7/13 BURMISTRZA CEDYNI Z DNIA 11 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej miesięcznego czynszu za dzierżawę nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres dłuższy niż 3 lata w drugim, nieograniczonym przetargu pisemnym.

 
2013-01-11 15:08:35
ZARZĄDZENIE Nr 5 /13 Burmistrza Cedyni z dnia 10 stycznia 2013 roku. W sprawie: ustalenia norm zużycia paliw płynnych dla samochodów, sprzętu silnikowego i innego sprzętu pożarniczego, będącego na wyposażeniu Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Cedynia.

 
2013-01-14 13:47:42
Zarządzenie Nr 6 / 2013 Burmistrza Cedyni z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz ustalenia Regulaminu pracy tego Zespołu

 
2013-01-14 13:48:26
ZARZĄDZENIE Nr 8/2013 BURMISTRZA CEDYNI Z DNIA 11 stycznia 2013 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości lokalowej, położonej w obrębie Piasek gmina Cedynia, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy.

 
2013-01-14 14:11:33
ZARZĄDZENIE Nr 4/2013 BURMISTRZA CEDYNI z dnia 10 stycznia 2013 r. W sprawie zmian w budżecie gminy Cedynia na 2013 rok oraz przekazania podległym jednostkom informacji o zmianach w planie wydatków tych jednostek.

 
2013-01-18 13:03:08
Zarządzenie Nr 9/2013 Burmistrza Cedyni Z dnia 11 stycznia 2013 r. W sprawie przekazania w użyczenie pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cedyni

 
2013-01-30 14:35:53
Zarządzenie Nr 10/2013 Burmistrza Cedyni Z dnia 11 stycznia 2013 r. W sprawie przekazania w użyczenie pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej im. Leśników Polskich w Piasku

 
2013-01-30 14:36:46