Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie ne 27/2015 Burmistrra Cedyni z dnia 23 lutego 2015 r w sprawie zmiany zarządzenia nr 104 Burmistrza Cedyni z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Gminy Cedynia oraz Zarządzenia Nr 108 Burmistrza Cedyni z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie określenia zasad funkcjnowania systemu kontroli zarządcze w Gminie Cedynia

2016-03-15 10:43:54
ZARZĄDZENIE Nr 49/2015 BURMISTRZA CEDYNI z dnia 31 marca 2015 r. W sprawie: zmiany budżetu i w budżecie Gminy Cedynia na rok 2015 oraz przekazania podległym jednostkom informacji o zmianach w planie wydatków tych jednostek.

2016-03-15 10:39:40
ZARZĄDZENIE Nr 162/2015 BURMISTRZA CEDYNI Z DNIA 21 października 2015 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

2016-03-15 10:32:17
ZARZĄDZENIE Nr 119 / 2015 BURMISTRZA CEDYNI z dnia 3 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Cedyni.

2016-11-09 12:50:22
ZARZĄDZENIE Nr 114/2015 BURMISTRZA CEDYNI Z DNIA 23 lipca 2015 r. w sprawie powołania Komisji do oględzin gruntów rolnych w Gminie Cedynia

2016-03-15 10:24:41
ZARZĄDZENIE Nr 163 /2015 BURMISTRZA CEDYNI z dnia 23 października 2015 r. W sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Cedynia na 2015 rok oraz przekazania podległym jednostkom informacji o zmianach w planie dochodów i wydatków tych jednostek.

2016-03-15 10:21:55
ZARZĄDZENIE Nr 149/2015 Burmistrza Cedyni z dnia 30 września 2015 r. w sprawie: wytycznych do opracowania materiałów planistycznych na 2016 rok do projektu budżetu Gminy Cedynia przez jednostki organizacyjne Gminy, referaty i samodzielne merytoryczne stanowiska pracy Urzędu Miejskiego w Cedyni uczestniczące w procesie planowania.

2016-03-15 10:18:01
ZARZĄDZENIE NR 82 BURMISTRZA CEDYNI z dnia 1 czerwca 2015 r. W sprawie: harmonogramu przekazywania dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury

2016-03-15 10:14:14
ZARZĄDZENIE Nr 112/2015 BURMISTRZA CEDYNI z dnia 21 lipca 2015 r. W sprawie zmiany szczegółowego harmonogramu dochodów i wydatków jednostek oświatowych na rok 2015 w podziale na miesiące.

2016-03-15 09:36:39
ZARZĄDZENIE Nr 93/2015 BURMISTRZA CEDYNI z dnia 22 czerwca 2015 r. W sprawie zmiany szczegółowego harmonogramu dochodów i wydatków jednostek oświatowych na rok 2015 w podziale na miesiące.

2016-03-15 09:33:48