OGŁOSZENIE BURMISTRZA CEDYNI o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cedyni, ul. Michała Roli-Żymierskiego 21 

 
 

OGŁOSZENIE BURMISTRZA CEDYNI o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cedyni, ul. Michała Roli-Żymierskiego 21 (50.3 KB)

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) informuję, iż:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Cedyni z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Cedyni, Plac Wolności 1, 74-520 Cedynia,
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu jednorazowej rekrutacji i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
- posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
- podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do procesu rekrutacji.

 

Liczba odwiedzin : 696
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Cedyni
Osoba wprowadzająca informację : Michał Nieścioruk
Osoba odpowiedzialna za informację : Krystyna Malka
Czas wytworzenia: 2012-11-05 08:07:23
Czas publikacji: 2017-03-10 19:29:24
Data przeniesienia do archiwum: Brak