Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Porządek obrad

 
2015-04-16 12:02:38
Projekt 01 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Cedynia na rok 2015

 
2015-04-16 12:07:12
Posiedzenia Komisji Stałych Rady Miejskiej w Cedyni

 
2015-04-17 14:45:53
Projekt 02 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Cedyni przeprowadzenia kontroli.

 
2015-04-17 14:57:59
Projekt 03 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Gryfino.

 
2015-04-17 14:59:54
Projekt 04 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Zespołowi Administracyjnemu Szkół w Cedyni.

 
2015-04-17 15:01:15
Projekt 05 w sprawie: przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Cedynia za rok 2014.

 
2015-04-17 15:04:23
Projekt 06 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Cedyni.

 
2015-04-17 15:08:11
Projekt 07 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowe zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania

 
2015-04-17 15:09:41
Projekt 08 zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Cedynia na rok 2015

 
2015-04-17 15:11:04