Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Porządek obrad

 
2015-05-21 14:28:58
Posiedzenia Komisji Stałych

 
2015-05-21 14:29:42
Projekt 01 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Cedynia na rok 2015

 
2015-05-22 12:40:56
Projekt 02 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

 
2015-05-22 12:43:08
Projekt 03 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie, na okres dłuższy niż 3 lata, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości komunalnej należącej do zasobu Gminy Cedynia

 
2015-05-25 12:54:23
Projekt 04 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Cedyni

 
2015-05-25 12:55:32
Projekt 05 w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości położnej w obrębie Radostów, gmina Cedynia

 
2015-05-25 13:00:33
Projekt 06 w sprawie wyrażenia zgody na zmianę wielkości udziałów w częściach wspólnych budynku mieszkalnego, położonego w obrębie Osinów Dolny, gmina Cedynia i działce stanowiącej własność Gminy Cedynia oraz na sprzedaż zaadoptowanych pomieszczeń w budynku mieszkalnym wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i działce gruntu

 
2015-05-25 13:01:29
Projekt 07 w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości położnej w obrębie 3, miasta Cedynia

 
2015-05-25 13:04:51
Projekt 08 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości, położonej w obrębie Piasek, gmina Cedynia

 
2015-05-25 13:11:31