Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza się ocenę oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. zmiana koncesji nr 81/92 z dnia 02.10.1992 r. wydanej przez Ministra Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa

2017-06-20 13:41:11
„Budowa stacji paliw wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Osinowie Dolnym” na działce nr 241/7, obręb Osinów Dolny, gmina Cedynia.

2017-08-09 14:22:03
Zmiana koncesji nr 81/92 z dnia 02.10.1992 r.

2017-08-09 14:17:28
Spotkanie w formie warsztatów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Golice E”, gmina Cedynia.

2017-06-20 13:40:07
Burmistrz Cedyni wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Golice E”, gmina Cedynia”

2017-08-03 15:06:25
Przedłużenie koncesji dla SKSM w Bielinku

2017-06-12 14:46:57
Wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Golice E”, gmina Cedynia

2017-05-23 15:16:17
Wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Golice E”, gmina Cedynia

2017-04-24 09:44:58
Przedłużenie koncesji dla SKSM w Bielinku

2017-04-07 13:12:18
Wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Golice E”, gmina Cedynia

2017-03-30 14:34:30