Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Golice E”, gmina Cedynia

2017-04-24 09:44:58
Przedłużenie koncesji dla SKSM w Bielinku

2017-04-07 13:12:18
Wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Golice E”, gmina Cedynia

2017-03-30 14:34:30
Przystąpienie do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia – przedłużenie koncesji dla SKSM w Bielinku

2017-02-15 15:14:15
Wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Golice E”, gmina Cedynia

2016-12-22 15:07:30
Wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Golice E”, gmina Cedynia

2016-12-22 15:07:04
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 25 października 2016 r., znak Obwieszczenie WOPN-ON.6320.10.2016.RCH

2016-10-28 13:00:22
Wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Golice E”, gmina Cedynia

2016-10-07 14:52:32
Zmiana koncesji nr 81/92 z dnia 02.10.1992 r. wydanej przez Ministra Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, zmienionej kolejno: decyzją Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa znak GK/wk/MZ/487/3005/98 z dnia 13.08.1998 r., decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego znak SR-G-2/7412/31/2002 z dnia 02.12.2002 r. oraz postanowieniem Wojewody Zachodniopomorskiego znak SR-G-2/7412/30/2003 z dnia 18.09.2003 r. - poprzez przedłużenie jej ważności o 50 lat.

2016-07-13 14:44:51
Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolna Odra

2016-07-12 14:45:26