Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza się ocenę oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. zmiana koncesji nr 81/92 z dnia 02.10.1992 r. wydanej przez Ministra Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa

2017-06-20 13:41:11
Spotkanie w formie warsztatów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Golice E”, gmina Cedynia.

2017-06-20 13:40:07
Przedłużenie koncesji dla SKSM w Bielinku

2017-06-12 14:46:57
Wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Golice E”, gmina Cedynia

2017-05-23 15:16:17
Wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Golice E”, gmina Cedynia

2017-04-24 09:44:58
Przedłużenie koncesji dla SKSM w Bielinku

2017-04-07 13:12:18
Wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Golice E”, gmina Cedynia

2017-03-30 14:34:30
Przystąpienie do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia – przedłużenie koncesji dla SKSM w Bielinku

2017-02-15 15:14:15
Wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Golice E”, gmina Cedynia

2016-12-22 15:07:30
Wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Golice E”, gmina Cedynia

2016-12-22 15:07:04