Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XIII/105/2012 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Cedynia na rok 2012

 
2012-02-27 14:46:01
UCHWAŁA NR XIII/106/2012 RADY MIEJSKIEJ W CEDYNI Z DNIA 24 LUTEGO 2012 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na realizację zadań inwestycyjnych

 
2012-02-27 14:47:43
UCHWAŁA NR XIII/107/2012 RADY MIEJSKIEJ W CEDYNI z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych

 
2012-02-27 14:49:01
UCHWAŁA NR XIII/108/2012 RADY MIEJSKIEJ W CEDYNI Z DNIA 24 LUTEGO 2012 R. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

 
2012-02-27 14:50:13
UCHWAŁA NR XIII/109/2012 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 24 LUTEGO 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości

 
2012-02-27 14:51:13
UCHWAŁA NR XIII/110/2012 RADY MIEJSKIEJ W CEDYNI Z DNIA 24 LUTEGO 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat, w drodze bezprzetargowej nieruchomości komunalnej należącej do zasobu Gminy Cedynia

 
2012-02-27 14:52:05
UCHWAŁA NR XIII/111/2012 RADY MIEJSKIEJ W CEDYNI Z DNIA 24 LUTEGO 2012 R. w sprawie poparcia apelu Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego do Prezesa Rady Ministrów RP o opracowanie rządowego programu systematycznego pogłębiania koryta rzeki Odry

 
2012-02-27 14:53:48